Faglig rådgivning

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er et fagligt stærkt ressourcecenter med specialkompetencer inden for kirkeligt udviklingsarbejde. Vi tilbyder at hjælpe med at højne kvaliteten af kirkelige udviklingsindsatser.

Vores konsulenter står til rådighed for medlemmerne med faglig sparring og rådgivning i forbindelse med projektansøgninger. DMRU tilbyder også at varetage den økonomiske, administrative og faglige forvaltning af bevillinger på vegne af medlemsorganisationerne.

Det betyder blandt andet:

  • faglig støtte ved udarbejdelse af ansøgningen
  • faglig støtte til sydpartneren under implementeringen
  • monitorering og tilsynsbesøg af igangværende projekter ved besøgsrejser i modtagerlandene
  • støtte til kapacitetsudvikling af sydpartnere og styrkelse af partnerskaber

DMRU arbejder med at indsamle og formidle viden om trosbaseret udviklingsarbejde med det formål at fremme forståelsen for religionens betydning for udvikling og synliggøre de kirkelige aktørers særlige kompetencer og muligheder.  

Vi udvikler løbende strategier og metoder til kvalitetssikring af arbejdet. I menuen til venstre kan du læse mere om væres politikker og strategier på de enkelte prioritetsområder.