Faglig rådgivning

DMRU har specialkompetencer inden for kirkeligt udviklingsarbejde og står til rådighed med faglig rådgivning for at hjælpe med at højne kvaliteten af kirkelige udviklingsindsatser.

DMRUs sekretariat tilbyder at varetage den økonomiske, administrative og faglige forvaltning af bevillinger på vegne af medlemsorganisationen. Det betyder bl.a. faglig støtte ved udarbejdelse af ansøgninger, faglig støtte til partneren under implementeringen, monitorering og aflæggelse af tilsynsbesøg.

DMRU tilbyder endvidere at facilitere partnerskabsaktiviteter og kapacitetsopbygning af partneren m.m. efter medlemsorganisationernes ønsker og behov, og når DMRU sekretariatet har mulighed herfor.

Ønskes yderligere faglig vejledning fra DMRUs sekretariatet, kan medlemsorganisationerne altid købe sig hertil efter gældende fastsatte timesatser.

Egen administration

Det er også muligt for en medlemsorganisation selv, at varetage den økonomiske, administrative og faglige forvaltning af projekter. Dette skal aftales på forhånd med DMRU-sekretariatet og vil i princippet være gældende for alle fremtidige projektbevillinger fra DMRU-puljen.

Disse medlemsorganisationer kan, hvis det ønskes, købe konsulentbistand fra DMRU i forbindelse med administrative eller faglige opgaver tilknyttet projektet. Køb af konsulentbistand afregnes i henhold til de gældende takster.

Se DMRUs forvaltningsvejledning, hvor krav til forvaltning og administration af bevillinger er nærmere beskrevet:

Anden faglig bistand

DMRU tilbyder, i nært samarbejde med medlemsorganisationen, at bistå med forberedelse og formulering af ansøgninger til andre donorer, som f.eks. CISU - Civilsamfund i udvikling. Efterfølgende kan DMRU også tilbyde at varetage det administrative og faglige ansvar for gennemførelsen af disse projekter.

jazzandclassical.com