Reception for Helle Hansen

Søsterstuerne, Peter Bangs Vej 5B
19-03-19 - 19-03-19
12.00-13.30

Vores dygtige bogholder gennem mange år Helle Hansen har valgt at gå på pension.

I den anledning inviterer DMRU til frokostreception, hvor der er lejlighed til at komme forbi og sige tak for den store indsats.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til køkkenet.
Svar udbedes senest 11. marts til mhe@dmr.org