Fyraftensmøde om Verdensmålene

Danske Handicaporganisationer, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
12-11-19 - 12-11-19
16-20

#Verdensmål: Hvorfor og hvordan skal vi formidle og forankre dem i vores arbejde?

Få indsigt i FN’s Verdensmål og prøv kræfter med at udvikle en oplysningsindsats, en kommunikationsplan, aktivitet eller strategi for, hvordan I kan arbejde med Verdensmålene på en måde, som giver mening i jeres lokalforening, organisation eller internationale projektgruppe.

 

I september 2015 vedtog FN’s Generalforsamling 17 nye mål for bæredygtig udvikling frem mod år 2030. Verdensmål betyder, at alle lande skal arbejde for en bedre fremtid for Jorden og dens beboere på tværs af alle befolkningsgrupper.

Men hvordan kommer man i gang med at arbejde med Verdensmålene? Hvordan kan I bruge Verdensmålene til at formidle jeres arbejde? Hvilke Verdensmål giver mening at arbejde med i jeres forening? Hvilke værktøjer kan I bruge til at arbejde med Verdensmålene i jeres aktiviteter? På dette fyraftensmøde har I mulighed for at komme nærmere svar på disse spørgsmål!

Fyraftensmødet er et fællesarrangement mellem DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd, DH - Danske Handicaporganisationer og DMRU - Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og har tre spor, som I som deltagere kan vælge jer ind på:
Spor 1: Formidling af Verdensmålene. Her kan I prøve kræfter med at lave en oplysningsindsats med udgangspunkt i Verdensmålene og jeres organisation eller aktiviteter.
Spor 2: Kommunikationsplan. Her får I mulighed for at arbejde med at udvikle en kommunikationsplan for, hvordan jeres arbejde med Verdensmålene kan kommunikeres ud til forskellige målgrupper.
Spor 3: Forankring af Verdensmålene. Her kan I arbejde med, hvordan verdensmålene kan forankres i jeres aktiviteter, foreninger eller partnerskaber, og hvordan verdensmålene kan bruges som udgangspunkt til at formidle jeres arbejde eller udvikle nye aktiviteter i jeres nationale og internationale arbejde.

I kan med fordel deltage som gruppe – fx en international projektgruppe, lokalforening, trup, arbejdsgruppe eller organisationsledelse –, så I kan arbejde sammen med dem, I laver foreningsarbejde med, på fyraftensmødet. Individuelle medlemmer er selvfølgelig også velkomne.

Praktisk: Der vil blive serveret aftensmad i løbet af mødet, og dine rejseudgifter bliver refunderet.
Målgruppe: Frivillige og ansatte fra medlemsorganisationer under DUF, DH, DMRU eller CISU, der gerne vil arbejde med og lære mere om FN’s Verdensmål. Det gælder både jer, som aldrig har arbejdet med Verdensmålene før og gerne vil have værktøjer til at komme i gang, og jer, der gerne vil videreudvikle det Verdensmålsarbejde, I allerede laver.

Det er gratis at deltage i fyraftensmødet.

Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet via følgende link:
https://duf.nemtilmeld.dk/248/

Tilmeldingsfrist: 29. oktober, 2019

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kommunikationsmedarbejder, Mette Høyer Eriksen på mhe@dmr.org