DMRs Efterårsrepræsentantskabsmøde

Ryttergade 3, 5000 Odense C
15-11-17 - 15-11-17
10.00-15.00

Til DMRs og DMRUs medlemsorganisationer m.fl.

Efter samråd med DMRUs repræsentanter i DMR/DMRU sammenlægningsudvalget inviteres både DMR og DMRU medlemmer til efterårsrepræsentantskabsmødet, hvor de foreløbige resultater af sammenlægningsudvalgets arbejde fremlægges til drøftelse, og hvor medlemsorganisationerne inviteres til at give input til drøftelserne omkring struktur, medlemsforhold, økonomi, funktioner, og vision for en sammenlagt, fælles DMR/DMRU organisation.

10:30-12:00 Oplæg fra DMR/DMRUs sammenlægningsudvalg og gruppeproces

12:00-13:00 Frokost

13:00-14:00 Oplæg v. Rick James, Intrac, forfatter til Inspiring Change: Creating More Space for Grace in Organizations om “What makes a Christian approach to organizational development different from other approaches? Focused listening to God, facilitating Grace, and relying on the Spirit”

14:00-15:00 Præsentation af resultater og ressourcer fra de forskellige arbejdsgrene indenfor DMR

Endelig dagsorden og bilag til repræsentantskabsmødet er tilgængelige her mandag d. 6. november.

Læs mere om sammenlægningsudvalget her.

Læs seneste referat af sammenlægningsudvalget her.