Seminar om tros- og religionsfrihed

København
06-12-18 - 06-12-18
13.00-15.00

Civilsamfundet er under pres mange steder i verden. Trosbaserede organisationer, menneskerettighedsforkæmpere og uafhængige medier og andre civilsamfundsaktører er underlagt pres, restriktioner og undertrykkelse. I 2017 blev 46 journalister og 321 menneskerettighedsforkæmpere dræbt.

Denne globale udvikling i retningen ad indskrænket råderum for civilsamfundet har åbenlyse konsekvenser for menneskerettigheder som ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed. Men retten til tros- og religionsfrihed er også under pres. Antiblasfemi-paragraffer er et ofte brugt redskab i forsøget på at lukke munden på kritiske røster.  Tros- og religionsfrihed er en essentiel rettighed, hvis vi vil sikre plads til forskellighed og pluralisme.
Men hvordan sikrer og promoverer vi retten til tros- og religionsfrihed en global udvikling, der trækker i retningen ad mindsket råderum for civilsamfundet?
Med udgangspunkt i casestudier fra Zimbabwe og Vietnam vil vi diskutere dette.

Arrangementet afholdes på engelsk.

Hvor: Room Pro D, Christiansborg.
Hvornår: 6. december, 2018, kl. 13-15

Tilmelding senest 5. december til Filip Buff Pedersen på fbp@dmr.org

Det fulde program og nærmere beskrivelse kan findes her.