Lanceringsmøde: Effektiviser arbejdet med spare-og lånegrupper

Diakonissestiftelsen
13-03-18 - 13-03-18
9-15.30

Kære kolleger, der arbejder med VSLA (Village Savings and Loan Associates) som udviklingsredskab!

Kom til lanceringsmøde 13. marts 2018 klokken 9-15 om hvordan Dansk Forum for Mikrofinans og Hugh Allens VSLAssociates SAVIX kan hjælpe jeres sydpartnere med at effektivisere VSLA-arbejdet.

Spare- og lånegrupper er vokset som en løbeild i vores branche inden for de sidste ti år, fordi de simpelt hen er effektive til at bekæmpe fattigdom. VSLA-grupperne øger indkomst og beskæftigelse, og kan udvikle sig til selvstændige enheder, som udbreder forbedrede landbrugsmetoder og taler for kvinders rettigheder. Senest har bl.a. ADRA gode erfaringer med VSLA også i nødhjælps-situationer.

Til trods for udbredelse og kvaliteter, får VSLA’erne typisk ikke meget faglig opmærksomhed, og der er ellers mange lavthængende frugter at høste:

Fordele ved en udbygget M&E af VSLA er:

  • bedre omkostningseffektivitet, hvor mange ressourcer, inkl. personale medgår, hvad kommer ud af det (antal uddelte shares, medlemmer, bredere effekter)
  • bedre overblik over hvor langt VSLAerne når ud, når de spontant knopskyder til nye områder og får flere med, synliggørelse af arbejdet
  • performance overview der kan bruges som bilag ved donor-rapportering
  • evidens for de gode udviklingseffekter (eks. styrkelse af kvinders stilling, fremskridt i fredelig sameksistens) til gavn for fundraising overfor donorer og bagland, bl.a. data på udvalgte tværgående performance indikatorer

Dette er en invitation og et tilbud om direkte støtte til sydpartnere om at styrke og opkvalificere dette arbejde, bl.a. ved gratis træning i Kigali ifm. SEEP-konferencen 22.-24. maj og mulighed for en hotline efterfølgende til at støtte sydpartnerne. Med andre ord er dette relativt nemt for de danske organisationer.

Dansk Forum for Mikrofinans har med støtte fra FAHU-fonden taget initiativ til at opbygge et community of practice indenfor VSLA mellem danske organisationer og deres partnere, sådan at vi mere effektivt kan lære af erfaringerne.


Program:

8.30 Coffee and croissant – and welcome and presentation

9.00 DFM presents the idea of the VSLA learning community in Denmark

9.15 Hugh Allen presents the SAVIX system and its potentials for improved M&E and a track record of VSLA

11.15 Morten Kofoed, Baptist Union Denmark presents experiences from Dutabarane, Burundi and its estimated VSLA programme, and the benefit from SAVIX.

12.00 Lunch

12.30 Launching of Danish community of practice with VSLAs

- Kristine Kaaber Pors: Proposed process for formation of the community of practice; training of partners at SEEP conference 22-24 May in Kigali.

- Discussion of relevant performance indicators for Danish organisations within the 2030 framework and according to our own strategies

13.00 Hugh Allen: Examples of performance indicators and how they benefit development work. Demonstration of how SAVIX works with those and how they have been used by CSOs in other countries.

14.30-15.30 Facilitated discussion of relevant performance indicators in the Danish context


Lidt mere om ide og forløb:

Ideen er, at vi som danske organisationer kobler op på VSLA-metodens grundlægger og udvikler Hugh Allen og hans VSLAssociates' database, SAVIX. DFM vil uddanne master trainers i nord og syd i at bruge dette monitoreringssystem, sådan at vi kan understøtte interesserede danske organisationer og deres partnere i dette arbejde.

I Danmark har enkelte organisationer erfaring med systemet, bl.a. Baptistkirken som sammen med partneren Dutabarane, og hvis program er rost til skyerne af Hugh Allen. DFM vil frikøbe medarbejdere fra Dutabarane som et centre of excellence til at rådgive andre danske partnerorganisationer i systemet.

Kommende forløb og arrangementer:

March 13th 2018: Hugh Allen, VSLAssociates kommer til Danmark og præsenterer SAVIX 13. marts og et dansk community of practice formes. Dataindsamling hos partnerne kan begynde så sydpartnerne har data med til deres træning

May 22-24th 2018, Kigali: SEEP conference on savings groups. DFM funds the first 10 Danish partner reps to participate in the conference and the training afterwards

May 25-26th 2018, Kigali: training of Danish partner reps in SAVIX and opening of community of practice amongst Danish organisations’ Southern partners

June 2018-July 2019: Collection of data and practice with working on the SAVIX system

June 2018, October 2018, February 2019, June 2019: DFM reports back to Danish organisations. Nov. 2019 End conference


THE SAVINGS GROUPS INFORMATION EXCHANGE (SAVIX)

The SAVIX is a reporting system that provides standardised reports on Savings Groups programmes worldwide. The SAVIX receives voluntary financial and operational data from more than 958 projects worldwide.  It reports on a current total of about 5.68 million members in about 255,000 savings groups, in 44 countries. Results are updated daily through the online SAVIX MIS (Management information System) (www.mis.thesavix.org). Each savings groups project committed to collecting data through the MIS can choose to share this data within the SAVIX. Utilising the SAVIX it is possible for Danish Forum for Microfinance to assist the member organisations to receive information on network indicators across countries while at the same time produce performance reports for individual savings groups.

Tilmelding til Kristine.mikrofinans@gmail.com inden 1. marts