Religion og menneskerettigheder i et nationalt og internationalt perspektiv

Institut for Menneskerettigheder, Mødelokale Foighel, Wilders Plads 8K, 1403 København K
14-05-18 - 15-05-18

Institut for Menneskerettigheder afholder specialkurset ’Religion og menneskerettigheder i et nationalt og internationalt perspektiv’ i maj 2018. Kurset består af to kursusdage med henholdsvis et nationalt perspektiv (d. 14/5) og et internationalt perspektiv (d. 15/5).

Kursusdagene kan tages som ét samlet kursus, eller man kan vælge kun at tilmelde sig den ene blok. Det er gratis at deltage.

De to kursusdage er beskrevet i det følgende:

1. Religion og Menneskerettigheder i Danmark (14. maj, kl. 13.00-17.00)

Kurset tager udgangspunkt i religionsfriheden, som den bliver reguleret og praktiseret i Danmark. Vi vil beskæftige os med, hvordan folkekirken og andre trossamfund er organiseret i forhold til staten, og lære om den dynamiske udvikling af både religionsfriheden og samfundet. Vi tager også fat på de seneste års debat om religionsfrihed.

Kurset afholdes mandag d. 14. maj (kl. 13.00-17.00) på Institut for Menneskerettigheder i København.

Læs mere om tilmelding og program til denne del af kurset her.


2. Religion og Menneskerettigheder i et Internationalt Perspektiv (15. maj, kl. 09.00-13.00)

Her får du en kort introduktion til forholdet mellem religion og menneskerettigheder i et historisk perspektiv. Derefter giver vi en oversigt over forskellige religiøse traditioners og aktørers forståelse af og tilgang til menneskerettighederne. Sluttelig vil der være en gennemgang af retten til tros- og religionsfrihed i et internationalt perspektiv. Kurset vil inddrage konkrete eksempler og cases.

Kurset afholdes tirsdag d. 15.maj (kl. 09.00-13.00) på Institut for Menneskerettigheder i København.

Læs mere om tilmelding og program til denne del af kurset her.


Tilmeldingsfristen for kurserne er den 19. april og sker gennem en tilmeldingsformular, som kan findes ved at følge de ovenstående links.

Læs mere om Institut for Menneskerettigheder på deres hjemmeside.