DMRs medlemsseminar

Bethania, Ryttergade 3, 5000 Odense C
14-10-18 - 14-10-18

Tema: Økumenisk diakoni – den nutidige internationale tænkning om kirkerne og verdensmålsdagsordenen

Verdensmålene fylder ganske meget i den danske og internationale debat, og har heldigvis bred resonans blandt civilsamfund, politikere og erhvervsliv.  Men hvor er kirkerne? Hvordan kan de bredere kirkesamfund bidrage til verdensmål-dagsordenen? Et godt bud er, at kirken har et overordnet sprog om retfærdighed, der er central for identiteten. Hvor Verdensmålene er meget brede, har kirkerne og kirkelige organisationer en lang tradition for at pege på alternativer til uretfærdighed og krænkelser af menneskers værdighed.

Dokumentet ’Ecumenical diakonia’ er blevet til som et svar på disse spørgsmål og er en indføring i de trosbaserede organisationers nutidige identitet og opgave. Dokumentet er blevet til som en fælles refleksion over kirker og Verdensmål mellem WCC, LWF og ActAlliance. Det er således udtryk for den globale økumeniske og nutidige tænkning om emnet. Centralt i dokumentet står overvejelserne om forholdet mellem at være trosbaseret og rettighedsbaseret, og hvordan den teologiske refleksion viser, hvilke værdier trosbaserede organisationer navigerer efter i deres sociale arbejde.

På DMRs efterårsrepræsentantskabsmøde introducerer Kjell Nordstokke ’Ecumenical diakonia’-dokumentet og tænkningen bag det. Desuden vil der være en præsentation af resultaterne fra DMRUs undersøgelse af medlemsorganisationernes arbejde inden for Verdensmålene.

Program

10:30-10:40 Velkomst og introduktion v. Poul Erik Knudsen og Jonas Adelin Jørgensen

10:45-11:45 Kjell Nordstokke ’Ecumenical Diakonia’

11:45-12:00 Peter Blum Samuelsen ’DMRU’s medlemsorganisationers engagement inden for verdensmålene’

12:00-12:30 Plenumsamtale om økumenisk diakoni i DMR og DMRUs medlemsorganisationer

12:30-13:30 Frokost

13:30-15:00 Præsentation og diskussion af DMRs revidere målsætning for 2019-2021 og suppleringsvalg til DMRs bestyrelse.

Endelig dagsorden og bilag til repræsentantskabsmødet er tilgængelige på DMRs hjemmeside mandag d. 5. november.     

Tilmelding

Tilmelding til dmr@dmr.org senest 7. november 2018