Hvordan kan vi arbejde med tros- og religionsfrihed?

DMRU, Peter Bangs Vej 5B, Frederiksberg
26-03-19 - 26-03-19
13.00-16.00

DMRU er i gang med et tværgående læringsprojekt om tros- og religionsfrihed (ToRF), der skal hjælpe os som fællesskab med at udvikle tilgange til at fremme tros- og religionsfrihed i vores internationale udviklingssamarbejde.
For at generere erfaringer, der såvidt muligt dækker DMRU-medlemmernes geografiske placering, har vi arbejdet med projektudvikling i afrikansk og sydasiatisk kontekst. Til at bistå os i denne proces har vi indgået samarbejde med PROCMURA i Afrika og South Asian Forum For Freedom of Religion or Belief SAFFORB i Sydasien.

Har I/jeres partnere interesse i at deltage i et regionalt læringsforløb?

Kom til møde hos DMRU og hør mere om muligheden for et samarbejde om et læringsforløb om tros- og religionsfrihed.

NB. Tilmelding senest 24. marts til Mette Høyer Eriksen på mhe@dmr.org
 


Vedhæftet: Konceptnote for DMRU Globale ToRF initiativ.

 

Læs også: Rundspørge: flere DMRU-medlemmer ønsker at arbejde med tros- og religionsfrihed