Erfaringsudveksling om ligestilling mellem kønnene

Aarhus, nærmere information følger.
28-02-20 - 28-02-20
11.00 - 15.00

Ligestilling mellem kønnene som tema for DMRUs erfaringsudveksling 2020.

Der vil være erfaringsudveksling blandt DMRUs medlemsorganisationer d. 28. februar i Aarhus.

Temaet vil være verdensmål 5 - ligestilling mellem kønnene. Konsulent Louise Smed fra Nordic Consulting Group vil give oplæg baseret på læringsreviewet af en række DMRU-støttede projekter i Østafrika. En række medlemsorganisationer vil fortælle om deres projekter ud fra en ligestillingsprisme.

Ud over at der kan udveksles erfaring og ideer blandt medlemsorganisationerne er det meningen at erfaringsudvekslingen skal indgå i den årlige resultatrapport til udenrigsministeriet.

Medlemsorganisationer er velkomne til at deltage på en lytter. DMRU giver transportrefusion for jer der kommer langvejsfra svarende til en togbillet.

Er du interesseret så kontakt DMRU-konsulent Kristine Kaaber Pors på kkp@dmr.org

jazzandclassical.com