DMRU Generalforsamling og medlemsseminar

Vejle Center Hotel
30-04-19 - 01-05-19

Kirker – traditionalister eller aktivister?


Tirsdag 30. april er der fællesseminar for både DMR og DMRUs medlemmer. Med afsæt i dokumentet Ecumenical Diakonia indleder fortæller Jonas Adelin Jørgensen, generalsekretær i DMR, om kirkens særlige rolle som fortaler. Som bisidder og forsvarer for de fattiges og marginaliseredes sag, og som vagthund for at holde magthaverne ansvarlige for deres opgave med at sikre orden og ret i samfundet.
Desuden får vi besøg af Nicta Lubaale, leder af Organization of African Instituted Churches (OAIC). Nicta Lubaale har lang erfaring med fortalerskab, lederskab og organisationsudvikling i afrikansk kontekst og har tidligere været leder af OAIC’s indsats for udvikling og HIV/AIDS. Lubaale får selskab af Tonny Jacobsen, pressetalsmand hos Frikirkenet. Tonny Jacobsen er tidligere formand for Frikirkenet, og leder af netværket Frikirkeleder. Sammen giver de to deres bud på, hvor kirken bør stille sig ift. rollen som fortaler.

Onsdag d. 1. maj er der DMRU-seminar. DMRUs heldagsseminar er i år opdelt i to dele, en formiddag der har til formål at fokusere på kirkernes mandat i bred forstand, og en eftermiddag der arbejder mere metodisk i dybden med, hvordan vi kan skabe langsigtede forandringer.
I god overensstemmelse med det tværgående princip i Verdensmålene ’Leaving No One Behind’ og det fokus Verdensmålene har på værdighed og retfærdighed har kirkerne et særligt mandat til at tale profetisk om social ansvarlighed. Dagen vil byde på en række indlæg fra kirkelige paraplyorganisationer, medlemsorganisationer, partnere i syd og en sekulær organisation. Vi starter med fokus på social retfærdighed og ansvarlighed, fred og forsoningsarbejde, og om eftermiddagen går vi i dybden med kirker og kirkelige organisationers særlige muligheder og forpligtelser ift. især ligestilling mellem kønnene, hvor kirkerne gennem sine unikke platforme kan arbejde med holdnings- og adfærdsforandring.
Vi håber, at dagens diskussioner kan give anledning til nogle spændende refleksioner om, hvordan vi sammen skal arbejde videre med både ligestilling og Verdensmål.

Programmet for DMRU-seminaret findes her.

Det fulde program er endnu under udarbejdelse, men vil blive offentliggjort her, samt sendt som en del af den officielle invitation til generalforsamlingen.

Tilmelding senest 26. marts via linket her