Referencegruppemøde om kirker og ligestilling

Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg
19-09-19 - 19-09-19
12-14.30

DMRU sætter i 2019 og '20 fokus på, hvordan vores kirkelige partnere arbejder med og kan bidrage til ligestilling. Paradokset er, at de på en og samme tid er meget effektive kommunikationskanaler med stor troværdighed i Østafrika der beviseligt gør mange gode ting imod fx kønsbaseret vold, samt igangsætter initiativer til at styrke kvinders stilling bredt - og samtidig selv ofte bygger på patriarkalske strukturer, hvor det er mere komplekst, hvordan kvinder kan få indflydelse.

Udover DMRU-medlemmer deltager Louise Smed fra NCG som konsulent og Katja Gregers Brock fra Danner. Danner deltager desuden i den del af reviewet, som finder sted i Burundi.

Program: 

12.00: Frokost i Diakonissestiftelsens kantine

12.30: Intro til baggrund og ide med reviewet v. Kristine Kaaber Pors

12.45: Drøftelse af perspektiverne i reviewet – et par korte indlæg fra Baptistkirken og KIT.

13.15: Et perspektiv fra Danner v. Katja Gregers Brock

13.45: Videre drøftelse og vejen frem

14.30: Farvel og tak