Kapacitetsudvikling

Det overordnede mål for den udviklingsstøtte, der gives via danske NGO'er, er at bidrage til udviklingen af stærke, uafhængige og mangfoldige civilsamfund i udviklingslandene. Rammerne for dette er beskrevet i Danidas civilsamfundspolitik.

I DMRUs arbejde lægges der vægt på, at der i udviklingsindsatser er en god balance mellem serviceydelser, kapacitetsopbygning (eller -udvikling) og fortalervirksomhed (advocacy). I praksis er der tit en vekselvirkning imellem dem, og med en god balance kan de tre elementer ofte forstærke hinanden og styrke muligheden for at skabe varige forandringer i samfundet.

Der er i dag en erkendelse af, at serviceydelser til fattige befolkningsgrupper (f.eks. at bygge brønde og skoler) ikke i sig selv giver varig og bæredygtig udvikling. Det har ført til stigende fokus på at udvikle lokale organisationer og målgruppers kapacitet. 

Kapacitetsudvikling har til formål at udruste og myndiggøre mennesker til at få mere kontrol og indflydelse på deres egen livssituation og at sikre projekterne en større bæredygtighed. Målgruppen udvikler større ejerskab for projektaktiviteterne, og der dannes basis for kvalificeret fortalervirksomhed, som også kan videreføres efter projektets afslutning.

Læs mere om fortalervirksomhed under afsnittet Rettighedsbaseret arbejde.

Partneren udvikles organisatorisk og får kapacitet til den praktiske gennemførelse af projekter samt indsigt og viden til at analysere situationen og se større linjer og sammenhænge i udviklingsarbejdet.

DMRU har udarbejdet en politik omkring kapacitetsopbygning af partnerne. Læs den her: DMCDD Capacity Building Policy.