Feedback og klager

For at sikre, at de midler, der gives fra DMRU-puljen, forvaltes bedst muligt, tager Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling gerne imod feedback og klager.

Feedback eller klage sendes til dmru@dmr.org

Henvendelser vil blive drøftet af DMRUs sekretariatschef samt bestyrelsesformanden, der vil afgøre et forløb for den modtagne information. Henvendelser arkiveres internt hos DMRU.  

Alle henvendelser vil blive anvendt konstruktivt i den løbende vurdering af praksis i forbindelse med bevillinger fra DMRU-puljen. 

jazzandclassical.com