Jobopslag: DMRU søger projektkonsulenter

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) søger to erfarne projektkonsulenter, der skal arbejde med civilsamfundsprojekter, især i Afrika og Asien. 

Opgaver for begge konsulenter

 • Faglig rådgivning og kapacitetsudvikling af medlems- og partnerorganisationer
 • Screening af ansøgninger og udarbejdelse af indstillinger til bevillingsudvalg
 • Udarbejdelse af projektaftaler, rapporterings- og regnskabsskemaer mv.
 • Monitorering af og tilsyn med igangværende projekter, herunder deltagelse i reviews og evalueringer (en del rejseaktivitet må forventes)
 • Økonomistyring og budgetkontrol samt rapportering og regnskabsberetning til donorer

Opgaver for den ene af konsulenterne

Den ene konsulent vil desuden også skulle arbejde med koordinering af netværk blandt organisationer inden for det faglige område omkring religion og udvikling herunder religionsfrihed. Her arbejder DMRU tæt sammen med Dansk Missionsråd (DMR), og du vil derfor også skulle løse opgaver for DMR inden for ovenstående arbejdsområder samt repræsentere DMRU/DMR ved deltagelse i relevante faglige netværk og møder.

Forventede faglige kvalifikationer og kompetencer

 • Relevant faglig uddannelse og minimum fem års arbejdserfaring. Ansøgere med erfaring fra udstationering for NGO, offentlig myndighed eller international organisation foretrækkes
 • Solide erfaringer med projektarbejde (LFA, deltagerorienterede tilgange mv.) blandt civilsamfundsorganisationer. Erfaring med fortalerskab og kapacitetsudvikling i Nord og Syd.
 • Engagement i og kendskab til kirkeligt arbejde samt trosbaserede organisationers rolle i udviklingsarbejdet
 • Solide engelskkundskaber. Kendskab til fransk en fordel.
 • Evne til at arbejde selvstændigt kombineret med gode samarbejds- og formidlingsevner, også i en interkulturel kontekst
 • Gode analytiske evner, systematisk arbejdsform og i stand til at bevare overblikket i pressede situationer.

Vi tilbyder

 • Der er tale om faste stillinger på 37 timer om ugen.
 • Løn efter aftale
 • Gode kollegiale relationer i et udfordrende miljø med muligheder for personlig udvikling.

Nærmere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til Sekretariatschef, Peter Blum Samuelsen, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, tlf: 8172 4001, pbs@dmr.org.

Ansøgning vedlagt CV sendes til ovenstående mail adresse senest den 15. januar 2017. 
Der forventes ansættelsessamtaler i uge 3. 

Tiltrædelse 1. marts 2017