Om DMRU

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) er et ressourcecenter for kirkeligt udviklingsarbejde. DMRU er en paraplyorganisationer for 32 kirker og kristne organisationer i Danmark, som samarbejder med kirkelige partnerorganisationer i over 40 lande om udvikling.

DMRU bygger på en lang tradition for samarbejde mellem danske kirker og kirker i udviklingslandene. Vores formål er at støtte medlemsorganisationerne og deres samarbejdspartnere i syd i det udviklingsarbejde, de gennemfører til gavn for verdens fattigste. Det sker konkret gennem seks forskellige roller, der former DMRUs opgaveløsning og støtte til medlemsorganisationerne. 

De seks forskellige roller tager alle udgangspunkt i et kristent menneskesyn og bindes sammen af langvarige partnerskaber mellem kirkelige organisationer. Religion og udvikling er det omkransende, der får arbejdet til at lykkedes.