Apostolsk Kirkes Mission

Apostolsk Kirkes Mission er den Apostolske Kirke i Danmarks netværk for de enkelte menigheders missionsarbejde i samarbejde med kirker og organisationer i en lang række lande.

Apostolsk Kirke startede som en vækkelsesbevægelse i England i 1906. Allerede i 1911 udsendtes en af de allerførste missionærer fra Danmark med baggrund i eller tilknytning til Apostolsk Kirke til Kina. I dag består Apostolsk Kirke i Danmark af et netværk af menigheder, der udsender missionærer og opbygger relationer med lokale kirker og organisationer omkring udviklingsarbejde og menighedsopbygning. Missionsarbejdet koordineres centralt af en missionsfacilitator.

Arbejdet består primært af at støtte lokale menigheder i udviklings-, nødhjælps- og menighedsopbyggende arbejde. Blandt de mange projekter, som Apostolsk Kirkes Mission er engageret i, kan nævnes forebyggelse af prostitution og misbrug, opstart af rehabiliteringscentre og udvikling af lokalsamfundet i Moldova, fængselsmission i Rumænien og oprettelse af en børnelandsby, lokale skoler og en fodboldskole for unge i Zambia. Desuden har udsendte medarbejdere fra Apostolsk Kirkes Mission medvirket til at udarbejde et skriftsprog for Sabaot-folket i Kenya.

Læs mere på:
www.apostolic.dk

Kontakt:
Apostolsk Kirkes Mission
Holbergsvej 45
6000 Kolding
Telefon: 3871 0777