Det Danske Bibelselskab

Det danske Bibelselskab udgiver bibeloversættelser, bibeldele og bøger om Bibelen og samarbejder internationalt med verdens største organisation for bibeloversættelse, United Bible Societies, De Forenede Bibelselskaber i mere end 200 lande og territorier.

Bibelselskabet blev stiftet i 1814. Siden 1886 har organisationen haft retten til at udgive Bibelen i autoriseret oversættelse til brug i Folkekirken, og som også benyttes af kirker og kirkesamfund uden for Folkekirken.

Bibelselskabet uddeler bibler til udsatte grupper og støtter bl.a. læsetræning ved hjælp af Bibelen. I erkendelsen af at hvert syvende menneske er traumatiseret af krig, folkedrab, menneskehandel, vold eller naturkatastrofer støtter Bibelselskabet metoden bibelsk sjælesorg, der er med til at forløse traumer globalt.

Bibelselskabet er engageret i retten til tros- og religionsfrihed, arbejder med konfliktløsning og interreligiøs dialog i det meste af verden og støtter den kristne satellit-kanal, SAT 7. Bibelselskabet har særligt fokus på bibeloversættere, der arbejder under vanskelige forhold i en række lande.

Læs mere på:
www.bibelselskabet.dk 

Kontakt:
Det Danske Bibelselskab
Frederiksborggade 50
1360 København K
Telefon: 3312 7835