Kirkernes Integrations Tjeneste

Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT) er de danske frikirkers paraplyorganisation for en aktiv integrationsindsats blandt flygtninge og indvandrere i Danmark.

KIT blev oprettet i 2003, fordi flere og flere flygtninge og indvandrere i Danmark ønskede at organisere sig i kristne menigheder. I dag samarbejder KIT med både folkekirken, frikirker og Den katolske Kirke i Danmark og  har et bagland på omkring 300 migrantmenigheder og op imod 25.000 medlemmer.

I Danmark arbejder KIT for at bygge bro og venskaber mellem danskere og nydanskere, hvor flygtninge og indvandrere på en venskabelig og medmenneskelig måde kan blive integreret i det danske samfund. Flere af disse nydanskere og diaspora-grupper har også en stor interesse i at engagere sig i udviklingen i de lande, de kommer fra. Derfor samarbejder KIT med nydanskere og diasporagrupper omkring udviklingsprojekter i deres oprindelseslande.

Et særligt indsatsområde i KIT?s arbejde er kampen mod menneskehandel.  Det sker gennem en helhedsindsats, hvor der arbejdes med problemstillingen både i Danmark, Europa og gennem oplysning, forebyggelse og rehabilitering i Nigeria, hvor en stor del af de handlede kvinder kommer fra. Et andet af KIT?s indsatsområder er lokalsamfundsudvikling og støtte til børns skolegang i Rwanda.

Læs mere på:
www.kit-danmark.dk 

Kontakt:
Kirkernes Integrations Tjeneste
Smallegade 47, 1
2000 Frederiksberg
Telefon: 3284 6016