Mission Øst

Mission Øst er en international nødhjælps- og udviklingsorganisation grundlagt i Danmark. Mission Øst er baseret på kristne værdier og hjælper mennesker i nød uanset etnisk oprindelse, religion og politisk ståsted.

Organisationen blev oprettet i 1991 – oprindeligt for at afhjælpe den akutte nød i Østeuropa efter kommunismens fald. Aktuelt arbejder Mission Øst i Afghanistan, Armenien, Irak, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Syrien og Tadsjikistan, men udfører også nødhjælpsarbejde i andre lande efter behov.

Mission Østs arbejde spænder fra nødhjælp i krisesituationer til langsigtet udviklingshjælp, primært i afsidesliggende landdistrikter. Projekterne gennemføres direkte eller i samarbejde med lokale og internationale partnere for at styrke vore programmers relevans, effekt og bæredygtighed. I alle projekter er der fokus på at inkludere udsatte grupper såsom personer med handicap og at sikre projekternes bæredygtighed ved at skabe modstandsdygtige lokalsamfund. 

Læs mere på:
www.missioneast.org/

Kontakt:
Mission Øst
Sankt Lukas Vej 13
2900 Hellerup
Telefon: 3961 2048