Spedalskhedsmissionen

Spedalskhedsmissionen er et selvstændigt missionsselskab, der arbejder for mission blandt spedalske og for at udrydde årsagerne til og konsekvenserne af spedalskhed i verden.

Organisationen blev oprettet i 1947 og er medlem af The Leprosy Mission International, der er en paraplyorganisation for 19 nationale selskaber, som driver spedalskhedsarbejde i 27 lande.

Spedalskhedsmissionen støtter de kristnes kirkers arbejde blandt mennesker, der lider af spedalskhed, og missionsselskabet samarbejder med andre organisationer om sygdomsbekæmpelse og om at udbrede kendskabet til sygdommen og kæmpe for de spedalskes rettigheder.

Spedalskhedsmissionen i Danmark er direkte partner med The Leprosy Mission Bangladesh International i Bangladesh. Derudover arbejder missionsselskabet også med projekter i Tanzania og Indien.

Læs mere på:
www.spedalsk.dk

Kontakt:
Spedalskhedsmissionen
Skibbroen 6,2
Postbox 13
6200 Aabenraa
Telefon: 3529 4254