Medlemsorganisationer

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling har i alt 33 medlemsorganisationer og samlet repræsenterer de mange forskellige kirkelige traditioner, størrelser, målgrupper og måder at arbejde på.

Medlemsorganisationerne samarbejder med lokale kirkelige organisationer i over 40 forskellige lande i langvarige partnerskaber, der i nogle tilfælde går mere end 150 år tilbage. De langvarige partnerskaber betyder, at der er opbygget en solid, gensidig respekt, tillid og villighed til at lytte og lære af hinanden – en samhørighed, som ikke er afgrænset til en projektperiode eller et enkelt projekt, men som har eksisteret før og også vil forsætte efter projekternes ophør. 

Herunder finder du links til de forskellige medlemsorganisationer, hvor du kan læse mere om de enkelte organisationer og det arbejde, de udfører: