Hvordan blive medlem af DMRU?

Organisationer, der er medlemmer af Dansk Missionsråd, kan også blive medlemmer af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU). 

Øvrige kirker og kirkelige organisationer, der arbejder med udviklingsindsatser i partnerskab med kirker i udviklingslandene, kan søge om medlemskab af DMRU. Ansøgning om medlemskab behandles på den årlige Generalforsamling. 

Priser for medlemskab

Medlemmer af DMRU betaler et årligt kontingent. Størrelsen afhænger af medlemsorganisationernes gennemsnitlige private indtægter i den seneste tre-årsperiode, som beregnes på grundlag af medlemsorganisationernes indberetninger til DMR/DMRU.

 

Medlemmer af DMRU får:

  • mulighed for at søge støtte fra DMRU-puljen til projekter, kapacitetsopbygning og partnerskabsaktiviteter
  • tilbud om professionel rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger og afvikling af projekter
  • et netværk og mulighed for at dele viden med andre, der arbejder med religion og udvikling
  • tilbud om kurser og medlemsmøder
  • stemmeret til DMRUs generalforsamling
  • nyhedsbreve om aktuelle retningslinjer og bevillinger

Søg om medlemsskab - kontakt dmru@dmr.org.