Bevillinger under DMRU-puljen maj-runde 2020

06-07-20

Bevillinger under DMRU-puljen maj-runde 2020

DMRU har bevilget 7,5 mio. kr. til ni projekter under DMRU-puljen, herunder vinduet for særlige projekter med fokus på tros- og religionsfrihed.

 

Nedenunder er en liste over projekterne: 

MO: Baptistkirken   Partner: Dutabarane og UEBB   Land: Burundi

Budget: 1.000.000 

Projekttitel: Ntunkgwerere - anti-GBV

Baptistkirken ønsker at tilskynde samfundet til at tale og fordømme enhver form for køn og vold i hjemmet, fremme reproduktiv sundhed og socioøkonomisk empowerment af især kvinder. På lang sigt vil de se, at kirker og lokalsamfund er i stand til at bidrage til at forebygge og reducere kønsbaseret vold og yde integreret hjælp til GBV-ofre samt gøre både moralske og juridiske pligtopdragere ansvarlige.

 ----------------------------------------------------------------------------------

MO: IAS   Partner: STCC   Land: Tanzania   Budget: 800.000

Projekttitel: Inclusive Education and Conducive Environment for Marginalised Children, phase III

Formålet er at støtte marginaliserede børn og unge i Tanzania ved at inkludere omkring 500 børn og unge på 10 skoler i Singida-provinsen i Tanzania. Målgruppen er børn og unge med handicap, børn fra meget fattige familier, gravide piger, børnearbejdere og andre grupper, som ikke går i skole, og dermed ikke får opfyldt deres ret til uddannelse. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

MO: IAS   Partner: IAS-Kenya   Land: Kenya - Syd   Budget: 475.000

Projekttitel: Church leaders' advocacy

Formålet med projektet er at styrke 14 CBO’er og FBO’ers kapacitet til fortalervirksomhed i Kenya, Uganda og Sydsudan, samt at styrke partnerskabet mellem organisationerne og IAS’ landekontorer i de tre lande. Én af de vigtige komponenter i projektet er en mindre fond til finansiering af pilotprojekter, som skal give organisationerne praktiske erfaringer med pilotprojekter. 

----------------------------------------------------------------------------------

MO: IAS   Partner: IAS-Kenya   Land: Kenya   Budget: 900.000

Projekttitel: Klima og fødevaresikkerhed

Projektet er en opfølgning af et studie af lokalbefolkningens modstandskraft overfor klimaforandringer i Tharaka-regionen i Kenya. Studiet viser, at regionen er hårdt ramt af klimaforandringer og påviser, hvordan man effektivt og konkret kan gribe ind ved at styrke lokalbefolkningens viden og handlemuligheder. Målgruppen er 1000 husholdninger i Tharaka, som vil få forbedret deres fødevaresikkerhed og adgang til vandressourcer. Målgruppen vil desuden udvikle lokale planer for at minimere risikoen ved klimaforandringer. Herudover vil 100 regeringsansatte, samt lokale partnere og kirker i Tharaka blive inddraget i arbejdet med at fremme mere klimatilpassede produktionsmetoder.

----------------------------------------------------------------------------------

MO: IAS   Partner: IAS-Kenya   Land: Kenya- Syd   Budget: 900.000

Projekttitel: Building resilience

Formålet med projektet er at styrke samfundets modstandskraft over for voldelige konflikter mellem etniske grupper i Narok County i Kenya. Projektet vil resultere i en øget kapacitet hos lokale ledere og kirker til at respondere på konflikter, samt psykosocial og juridisk bistand til konflikt-ofre, som ofte er kvinder og børn. Projektet vil desuden resultere i et system til indrapportering af konflikt-indikatorer og konfliktforebyggelse. Projektet er rettet mod kvinder, unge, krigere og de ældre i samfundet samt politiet og myndighederne.

----------------------------------------------------------------------------------

MO: Frelsens Hær   Partner: Salvation Army   Land: Malawi   Budget: 1.000.000

Projekttitel: Livelihood Improvement and Farmers Empowerment - LIFE

Hovedformålet med projektet er bidrage til at forbedre livsvilkår, fødevaresikkerhed og økonomisk myndiggørelse af i alt 2440 landmænd, ud af hvilke 60% vil være kvinder. På lang sigt ser vi et samfund med forbedrede livsvilkår og landmænd, som er økonomisk selvstændige og bæredygtige. 

----------------------------------------------------------------------------------

MO: Spedalskhedsmissionen    Partner: TLMIB   Land: Bangladesh

Budget:1.000.000

Projekttitel: Empowerment of disabled persons

Spedalskhedsmissionen i Bangladesh arbejder med social inklusion, økonomisk ”empowerment” og frihed fra stigma, samt diskrimination for nord-vest Bangladeshs fattigste – de spedalske og handikappede. Spedalskhedsmissionen har arbejdet i området siden 2008 og opbygget en lokalsamfundsstruktur bestående af 745 selvhjælpsgrupper, 24 sub-foreninger og 4 distrikts-foreninger. Formålet med denne fjerde fase er at sikre fuld bæredygtighed og sikre institutionel kapacitet i grupperne til at blive økonomisk bæredygtige og selvimplementerende. Projektet er et afsluttende projekt med det formål af udfase projektmidlerne og overdrage monitorering og supervision af selvhjælpsgrupper til sub-associationerne. Formålet er desuden at konsolidere fortalerarbejdet ved at styrke distrikt-foreningernes evne til at skabe bringe strukturelle barrierer op på højere niveau og støtte de underliggende grupper.

----------------------------------------------------------------------------------

MO: Luthersk Mission   Partner: ELCT   Land: Tanzania   Budget: 500.000 

Projekttitel: MBD

Fokus er at adressere de grundlæggende årsager til fattigdom ved at opbygge menneskers kapacitet til at bruge deres tilgængelige lokale ressourcer til en bedre fremtid. Gennem en række CCMP-workshops styrkes et team af kirkeledere fra ELCT Iringa med viden og praksisfærdigheder i kirker og omgivelser til at forstå deres udfordring og mobilisere egne ressourcer til at forbedre deres levestandard. Fattigdommen er stor i landdistrikter og rammer især børn og kvinder. Fattigdom i landdistrikter har en lang række årsager og medvirkende faktorer; traditionelle overbevisninger, manglende uddannelse, afhængighedsmentalitet sammen med svag kapacitet hos myndigheder og civilsamfundsorganisationer i at identificere, planlægge og gennemføre programmer for bæredygtig udvikling. Dårligt tilpassede metoder til projektgennemførelse især med lokal fødevareproduktion og opmagasinering, manglende adgang til kredit, input og markeder spiller også en vigtig rolle i at forværre problemerne. ELCT IRC CCMP vil samarbejde med DMCDD 18-U-02, læringsprojekt om menighedsbaseret diakoni og koordinere med disse initiativer.

----------------------------------------------------------------------------------

MO: AKM   Partner: TED   Land: Togo   Budget: 1.000.000

Projekttitel: Increased sustainable livelihood opportunities through F4L intervention among small-scale farmers in Togo.

Projektet har som mål at nå 1500 bønder via 60 studerende, som bliver deres lead bønder. Bønderne får styrket deres kapacitet via aktiviteter, der bl.a. tidobler deres høstudbytte og hjælper dem med at etablere VSLA-grupper. Formålet med projektet er at forbedre bøndernes levevilkår gennem forbedrede landbrugsmetoder, fødevaresikkerhed og sikker adgang til jord. 

jazzandclassical.com