Brev til Udenrigsministeren: Medtænk religionens betydning i udenrigspolitiken

21-03-16

Netværket for Religion og Udvikling, som DMRU er en del af, har sendt et brev til Udenrigsminister, Kristian Jensen og Peter Taksø, som arbejder med en udredning af dansk udenrigspolitik. 

Brevet er sendt for at opfordre dem til, at medtænke religionens betydning dansk udenrigspolitik, som det gøres i Tyskland. 

Netværket for Religion og Udvikling består af Folkekirkens Nødhjælp, Danmission, ADRA, Dansk Missionsråd og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Netværket er støttet af en række eksperter herunder Institut for Menneskerettigheder.

Læs brevet her: 

Kære Kristian Jensen og Peter Taksøe,

Tysklands Udviklingsminister har netop lanceret en udviklingspolitisk strategi for inddragelsen af religion og religionens rolle i såvel fattigdomsbekæmpelses-, stabilitets- og sikkerhedspolitiske spørgsmål (vedhæftet).

Tyskland mener ikke, det er muligt at implementere Verdensmålene, medmindre religiøse samfund og aktører er aktive partnere i bestræbelserne på at skabe bæredygtig udvikling og langvarig fred. 

Strategien blev præsenteret i forlængelse af lanceringen af ”Partnership for Religion and Sustainable Development” – et samarbejde, hvor regeringer som Tyskland, Sverige, Holland og Canada er gået sammen med Verdensbanken og FN om at tage religionens rolle i løsning af Verdensmålene alvorligt.

Der tales herhjemme om, at Danmark fremover skal føre en mere interessebaseret udenrigspolitik. Skal en sådan realiseres, kræves der en udtalt forståelse for den kontekst, som vi og andre aktører opererer i. Her er der behov for at medtænke religionens betydning i samfundet og hvilken rolle, religion kan spille for at skabe succesfulde resultater i dansk udenrigs- og udviklingspolitik. 

At tage religion alvorligt er ikke det samme som at være blåøjet overfor faldgruber og potentielle negative følger. Et mere nuanceret syn på religion i det udenrigs- og udviklingspolitiske arbejde vil styrke vores indsatser og bidrage til at sikre bedre resultater.

Som trosbaserede organisationer, der arbejder med udvikling, har vi gennem de seneste år arbejdet målrettet netop med religionens rolle i udvikling gennem styrkelse af viden, nationalt og internationalt netværksarbejde og kursusvirksomhed, for at nævne et par eksempler. 

Som Netværket for Religion og Udvikling stiller vi os derfor gerne til rådighed for et møde til uddybning af både emnet generelt og relevansen af Tysklands nye strategi for fremtidig dansk politik.

På vegne af Netværket for Religion og Udvikling.