Brugerundersøgelse af DMRU-puljen

17-11-16

DMRU-puljen gennemgik i foråret 2014 en større revision. Der blev indført et nyt bevillingssystem, nye procedurer for forvaltning af projekter samt foretaget mindre ændringer i DMRU puljens modaliteter. Det blev besluttet, at erfaringer med DMRU-puljen løbende skulle opsamles samt at en mere systematisk erfaringsopsamling skulle finde sted efter to år.

Der har i perioden løbende været erfaringsudveksling mellem DMRU sekretariatet, DMRU panelet samt bevillingsudvalget i forbindelse med planlagte møder. Der har ikke i samme grad været indhentet systematisk feedback fra medlemsorganisationerne i perioden. Derfor er deres feedback indhentet gennem en spørgeskemaundersøgelse, der er afholdt i perioden fra juni – august 2016, og sammenskrevet i en intern rapport, som er delt med bl.a. DMRU bestyrelsen og medlemsorganisationerne.  

Formålene med spørgeskemaundersøgelsen var kort:

  1. At indhente feedback fra DMRUs medlemsorganisationer ift. DMRU Puljen, som kan hjælpe i overvejelserne om, hvor der evt. skal justeres i retningslinjer, formater, rådgivning og/eller bevillingsprocedurer.
  2. At indhente feedback fra DMRUs medlemsorganisationer ift. ønsker til prioriteringskriterier for 2017 baseret på erfaringer fra 2016, hvor der blev indført prioriteringskriterier fordi DMRU puljen blev drastisk beskåret ifm. nedskæringer i ulandsbistanden.

Læs resumé af brugerundersøgelsen her

Næste skridt – og tak til medlemsorganisationerne

DMRU’s sekretariat og bestyrelse vil gerne takke alle de medlemsorganisationer, der har indsendt deres besvarelser. Der er givet rigtig mange og værdifulde input, som vil blive drøftet og omsat i nærmeste fremtid gennem medlemsmøder, bestyrelsesmøder, årsmøde for bevillingssystemet samt på DMRU sekretariatet.

Tusind tak for alle gode input!