Foretræde for folketingets udenrigsudvalg

25-05-16

En vigtig del af dansk udviklingsbistand til NGOerne er de såkaldte puljebevillinger, som gives til paraplyorganisationer som DMRU, DUF, DH og CISU. DMRU har skrevet forslag til en fælles henvendelse fra disse fire organisationer om foretræde for folketingets udenrigsudvalg. Ønsket er, at folketingspolitikerne anerkender betydningen af det brede og mangfoldige arbejde, som puljebevillingerne understøtter. Henvendelsen har båret frugt, og puljerne skal torsdag den 26. maj mødes med udvalget. 

Om kort tid fremlægger Udenrigsminister, Kristian Jensen en ny udviklingsstrategi. Derfor er det et oplagt tidspunkt for DMRU at gøre politikerne opmærksomme på det unikke arbejde, der udføres med støtte fra Danida gennem DMRU-puljen.

Samarbejde med de andre puljer

Besparelserne på udviklingsbistanden ramte i slutningen af 2015 alle puljeorganisationerne hårdt. Ligesom DMRU blev de andre puljeorganisationer, Civilsamfund i Udvikling (CISU), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Danske Handikaporganisationer (DH) beskåret med 35%. Puljerne har altid snakket sammen og har også i mange andre situationer henvendt sig samlet til politikere, fordi puljerne har meget til fælles. Sådan har tilgangen også været denne gang. I henvendelsen om foretræde skrives der blandt andet om de organisationer, der modtager støtte gennem puljerne:

”Danske folkelige organisationer repræsenterer et omfattende engagement i udviklingsarbejdet, hvor frivilliges ildhu og idealer, stærke demokratiske værdier, og et vidtfavnende samarbejde med lokale organisationer ude i verden skaber holdbare resultater og meningsfulde forbedringer for dårligt stillede mennesker i vores samarbejdslande.”

Det fremhæves også, at bidrag gennem civilsamfundsorganisationer når langt længere ud og har en direkte involvering af målgruppen, som man ikke ser i andre projekttyper.

Talerør

Med henvendelsen og foretrædet vil DMRU fungere som talerør for alle medlemsorganisationerne med overbevisningen om, at en samlet stemme for værdien af kirkeligt udviklingsarbejde vil stå stærkere. Omvendt håber vi ikke, at medlemsorganisationerne holder sig tilbage i den politiske debat, men bliver ved med at fremhæve de positive historier og det store engagement, som er til stede både ude og hjemme. Det gælder både i forhold til den nye udviklingsstrategi, og når debatten kommer i efteråret om finanslovsforslaget for 2017.

DMRU vil løbende orientere om, hvad der rører sig udviklingspolitisk og står gerne til rådighed med rådgivning og støtte til fx kronikker, debatindlæg og andet.