Forlængelse af tiltag i indsatsen mod spredning af COVID-19

26-03-20

Regeringen og myndighedernes tiltag i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark er indtil videre forlænget til og med 2. påskedag. Sekretariatet forbliver lukket i samme periode.

Medarbejdere arbejder hjemmefra

Efter myndighedernes anbefalinger er alle medarbejdere sendt hjem og klarer dermed arbejdet hjemmefra. Sekretariatet vil udføre sine sædvanlige opgaver, og telefonen er stadig åben for henvendelser inden for normal arbejdstid, men medlemsorganisationer skal forvente forsinkelser i vores svar. Henvendelser skal som udgangspunkt foregå per mail til den sædvanlige projektkonsulent.

 

Generalforsamlingen udsættes til den 15. – 16. juni 2020

husk at reservere datoerne!  

DMRU indkaldte den 3. marts til generalforsamling og medlemsseminar den 28. og 29. april 2020. Grundet COVID-19-situationen udsættes det samlede fællesarrangement med DMR til mandag den 15. juni samt tirsdag den 16. juni 2020. Arrangementet finder stadig sted på Vejle Center Hotel. 

 

Seminarerne vil fortsat have fokus på temaet: Kirkelige organisationers særlige rolle i udviklingsarbejdet, og hvordan det kan styrkes gennem øget engagement i den danske befolkning. Vi vil fortsat høre et bredt felt af folketingspolitikere, frivilligheds- og kommunikationseksperter samt ikke mindst fagfolk. DMR vil som udgangspunkt afholde sit repræsentantskabsmøde mandag den 15. juni om formiddagen. DMRU kan vedtægtsmæssigt afholde sin generalforsamling frem til udgangen af juni, og det kan derfor bekræftes, at den vil finde sted tirsdag den 16. juni om formiddagen. Dog er DMR p.t. i gang med en høringsrunde, som forventes afsluttet i starten af april. Herefter står det endelig klart, hvorvidt DMR kan rykke repræsentantskabsmødet til den 15. juni. Medlemsorganisationer modtager snarest opdateret dagsorden og seminarprogram.

 

Deadline for tilmelding til generalforsamling og medlemsseminar er den 27. april. 

 

 

Status på DMRU-puljen 

DMRU har i løbet af den sidste uge indledt en monitorering af, hvordan udbredelsen af COVID-19 vil påvirke aktiviteter hos medlemsorganisationer og partnere i syd. 

DMRU arbejder p.t. under den antagelse, at alle lande vil blive udsat for COVID-19, men at de i forskellig grad vil være i stand til politisk og sundhedsfagligt at håndtere situationen. DMRU har dags dato (den 26. marts) endnu ikke et komplet overblik, og vi må erkende, at situationen og reaktionerne udvikler sig fra dag til dag.

Det generelle billede er stadig tvetydigt, men langt størstedelen af partnerskabslandene er lukket ned eller ved at forberede sig på spredning af COVID-19. Projektimplementeringen er i visse tilfælde suspenderet, men i de fleste tilfælde drejer det sig om udsættelse og forsinkelse af aktiviteter. Alle monitoreringsbesøg er p.t. aflyst og i få tilfælde har korttidsudsendte besluttet at rejse til Danmark.  

 

Indtil videre har DMRU ikke modtaget indberetninger om smittede blandt ansatte og målgrupper, men baseret på andre erfaringer fra tidligere (ikke mindst ebola-krisen), vil der være en overhængende risiko for smitte blandt partnere og deres målgrupper.  

DMRU er i løbende dialog med Udenrigsministeriet i forhold til at minimere konsekvenserne af COVID-19. Udenrigsministeriet har spurgt indtil DMRU’s behov og udfordringer, og vi føler, at der generelt er en stor opbakning fra ministeriets side af til at imødegå kommende udfordringer.

 

Ansøgningsfristen til DMRU-puljen og ToRF-vinduet er fortsat den 1. maj 2020.


Rejsevejledning 

Udenrigsministeriet har løbende skærpet sine rejsevejledninger, og den 17. marts 2020 blev opdelingen af verden i røde og orange områder fastfrosset. Danskere, der returnerer fra en udlandsrejse, opfordres kraftigt til at holde sig hjemme i 14 dage, og alle ikke-nødvendige rejser i hele verden frarådes – som tidligere udmeldt – indtil videre til og med den 13. april 2020. Hvis det danske indrejseforbud forlænges, jf. ovenfor, vil alle ikke-nødvendige rejser fortsat blive frarådet i en tilsvarende periode. 

 

Læse mere på Udenrigsministeriet hjemmeside.


Samtaleforum for medlemsorganisationer 

På DMRU’s facebookside har vi lavet en gruppe, hvor medlemmer kan dele deres tanker om og erfaringer med at håndtere konsekvenserne af COVID-19 i deres daglige arbejde. I gruppen har alle medlemsorganisationerne mulighed for at drøfte, hvilken indflydelse COVID-19 har for partnerskabet mellem Danmark og syd. 

 

For at tilgå gruppen skal medlemmer klikke ind på DMRU’s facebookside og vælge ’Grupper’ i venstre bjælke og derefter klikke på ’COVID-19 – et samtaleforum for medlemmer i DMRU’. Gruppen er åben for alle, men man skal anmode om medlemskab, inden man kan se og lave opslag.  

 

Du finder også et direkte link til gruppen her

 

DMR har ifm. COVID-19 også åbnet op for et inspirationsforum på organisationens facebookside. Siden er åben for alle, der har brug for et frirum med tid til bøn, refleksion og samtaler. Alle medlemmer er velkomne til at dele egne erfaringer på siden. I det daglige har DMR har fokus på kirker og missionsorganisationers generelle arbejde, kirkeopbygning, udsendelse af missionærer og partneres drift af deres virksomhed.  

 

Du finder DMR’s facebookside her

 

Hvis medlemmer oplever problemer med at finde enten DMRU eller DMR’s Facebook-side, kan man kontakte kommunikationskonsulent Anne Holm Chahboun på ahc@dmr.org

 

jazzandclassical.com