Høringssvar fra Netværket for religion og udvikling

13-07-16

Sammen med resten af styregruppen (ADRA, Folkekirkens Nødhjælp, Danmission og Dansk Missionsråd) i Netværket for religion og udvikling samt Caritas har DMRU indgivet høringssvar til udkastet til en ny udviklingpolitisk strategi. 

Organisationerne foreslår, at der i strategien tilføjes: 

"Religion spiller en overordentlig stor rolle for social og økonomisk udvikling i det globale syd. Danmark anerkender den store rolle, som religion, religiøse ledere og trosbaserede organisationer spiller i udvikling, og de deraf følgende muligheder, der ligger i samarbejdet med trosbaserede organisationer og religiøse fællesskaber i udviklingsarbejdet i det globale syd".

Læs hele høringsvaret her