Ikke uten os

16-11-16

DMRUs norske søsterorganisation, Digni har udarbejdet den spændende rapport 'Ikke uten os - Hvordan kan utviklingsaktører i Sør bli høringsinstanser for norsk utviklingspolitikk?'. I rapporten har Digni spurgt 13 sydpartnere om, hvad de mener om norsk udviklingssamarbejde. 

Om rapporten skrives der på bistansaktuelt.no: 

"I Norge føres en informert og åpen debatt om utviklingspolitikken, der relevante aktører kan delta i ordskiftet. Men det er et merkbart unntak, ifølge Digni:

De aller mest relevante aktørene – samarbeidspartnere og bistandsmottakere i samarbeidslandene for norsk bistand – inviteres sjelden eller aldri inn i samtalen.

– Vi sier at vi er opptatt av måloppnåelse og effektivitet. Fra faglig hold påpekes det igjen og igjen at lokal forankring og lokale prioriteringer må ligge til grunn for innsatsen om vi skal ha forutsetninger for å lykkes med dette. I den politiske debatten om bistand forholder vi oss ikke til dette i det hele tatt. Da er det våre prioriteringer som står i fokus, og samarbeidspartnere på mottakersiden føler seg overkjørt, sier generalsekretær i Digni Jørn Lemvik til Bistandsaktuelt.

Han mener det er et paradoks at de som utviklingspolitikken skal tilgodese i liten grad har mulighet til å påvirke innretning, prinsipper og målsetninger for norsk utviklingspolitikk." 

Læs rapporten her

Læs omtalen på bistandsaktuelt.no her