Ligestilling og nyt vindue for tros- og religionsfrihed fokus for årsmøde i DMRU’s bevillingssystem

17-12-19

D. 16. december 2019 afholdt DMRU sit årsmøde for bevillingssystemet, som består af en række eksterne panelister og et eksternt bevillingsudvalg, der sikrer at bevillinger sker uafhængigt og med armslængde til både sekretariat og bestyrelsen. 

Ligestilling og kirkeligt udviklingssamarbejde 

I år havde årsmødet fokus på Verdensmål 5, ligestilling mellem kønnene. Vi havde besøg af Louise Smed fra Nordic Consulting Group, der sammen med DMRU har lavet et review på tværs af DMRU’s medlemsorganisationers arbejde. Louise Smed fortalte begejstret om, hvordan hun var blevet både overrasket og imponeret over den gennemslagskraft kirkelige partnere har ift. mobilisering og adfærdsændringer. Kirken kan være et fortroligt rum, hvor følsomme problemstillinger kan diskuteres. Under besøget stod kvinder fx frem og fortalte, hvordan deres mænd ikke længere ser dem som et redskab, men som en ligeværdig ven og partner. Reviewet af medlemsorganisationernes arbejde for ligestilling konkluderede, at kirkerne og deres ledere har en magtfuld position til at mediere i lokalsamfund og til at adressere problemer som kønsrelateret vold, familieplanlægning og kvinders indkomstmuligheder. Reviewet anbefaler, at DMRU's medlemmer udnytter dette potentiale og i endnu højere grad indgår samarbejder med andre organisationer og engagerer sig i fortalervirksomhed. Reviewet lanceres i foråret. Læs mere her.

Fokus på diakoni og tros- og religionsfrihed 

Mødet havde også fokus på, hvordan kampen for tros- og religionsfrihed samt den særlige diakonale tilgang til udviklingssamarbejde kan stå stærkere i DMRU's bevillingspraksis og i de opdaterede retningslinjer, der vil være gældende fra maj-runden 2020. Det er vigtigt for DMRU-fællesskabet at være tydelig om den kirkelige tillægsværdi og den måde kirkelige organisationer kan give håb til verdens fattigste.
På mødet blev desuden drøftet det nye vindue på 5 mio. kr. årligt. Vinduet er åbent for alle organisationer, der ønsker at arbejde med tros- og religionsfrihed. 

jazzandclassical.com