Forenkling af DMRU-puljens retningslinjer

15-05-17

For at forenkle adgangen til puljemidlerne, har DMRU med baggrund i brugerundersøgelsen i 2016 og en arbejdsgruppe med deltagelse fra medlemsorganisationerne, foretaget en række mindre ændringer i retningslinjerne.

Den nye version af retningslinjerne kan hentes her