Møde i referencegruppen for tros- og religionsfrihed

04-10-19

D. 1. oktober blev der afholdt møde i referencegruppen for tros- og religionsfrihed (ToRF) hos DMRU på Diakonissestiftelsen. Her blev bl.a. diskuteret fremtidig kapacitetsopbygning i referencegruppen med flere forslag om mulige emner og problematikker, som kan tages op på de kommende møder.

DMRUs sekretariat præsenterede et nyt samtaleværktøj, som gør det muligt at analysere sig frem til, i hvilken grad et udviklingsprojekt er med til at fremme ToRF. Kategoriseringsværktøjet gav anledning til drøftelser om forholdet mellem dialog og diapraksis, samt hvor vigtigt det er, at arbejdet med ToRF indgår i en holistisk udviklingsproces.

Som inspiration til arbejdet med tros- og religionsfrihed var fredsorganisationen Musalaha inviteret til at fortælle om deres arbejde i Israel-Palæstina. Et spændende oplæg som gav et indblik i de udfordringer Musalaha møder i deres hverdag, og hvordan de samme udfordringer kan vendes til motivation til forandring. Musalaha arbejder med ligeværd og forsoning mellem de forskellige religiøse grupper i det konfliktfyldte område. Fokus ligger særligt på kvinders unikke position i forandringsprocesser, og der arbejdes med at inspirere til lederskab gennem uddannelse, ejerskab, identitet og frihed til at dele udfordringer og håb. Senest har Musalaha gennem en intern kapacitetsopbygningsproces indarbejdet ToRF i deres forsoningsarbejde – og håbet er, at de snarest muligt kommer til at gøre deres første erfaringer med at adressere ToRF i et projekt for lokale samfundsledere i Palæstina og Israel.

Der blev desuden taget hul på at udvikle en fælles forandringsteori for ToRF, hvilket referencegruppen vil arbejde videre med igennem 2020.

DMRUs sekretariat glæder sig til nogle spændende processer med referencegruppen, hvor vi håber at læring - og erfaring med at adressere ToRF kan forankres blandt medlemsorganisationerne.

Til mødet blev der desuden opfordret til at medlemsorganisationer, som har projekter i Sydasien, underretter deres partnere om SAFFORBs årsmøde og træning, som foregår d. 3.-5. december 2019.

 

Se PowerPoint-præsentation fra mødet her (pdf).

 

Hvis du gerne vil være med i referencegruppen, så kontakt Filip Buff Pedersen på fbp@dmr.org eller Daniel Nygaard Madsen på dnm@dmr.org.

Næste møde bliver i april 2020.

jazzandclassical.com