Ny dansk udviklingspolitisk og humanitær strategi

19-01-17

I går, den 18. januar 2017, blev der indgået forlig om Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi.

Strategien, som har fået navnet 'Danmark 2030', tager udgangspunkt i de 17 Verdensmål. Derudover sætter strategien fire strategiske pejlemærker:

  1. Sikkerhed og udvikling - Fred, stabilitet og beskyttelse
  2. Migration og udvikling
  3. Inklusiv, bæredygtig vækst og udvikling
  4. Frihed og udvikling - demokrati, menneskerettigheder og ligestilling

Dansk Missionsråd (DMR) og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) er glade for, at strategien har medtaget trosbaserede organisation og religiøse ledere som vigtige aktører i det danske udviklingsarbejde.

"Danmark anerkender den rolle, som religiøse ledere og trosbaserede organisationer spillerfor mange samfunds udvikling, herunder i forhold til at fremme dialog, fred og forsoning.Det gælder også muligheden for at håndtere værdimæssige, religiøse udfordringerfor eksempel i forhold til ligestilling", skrives der på s. 13.

DMR og DMRU er glade for at vores høringssvar, sammen med andres, på denne måde er blevet taget alvorligt. Afsnittet i strategien afspejler den virkelighed, som vi ved, at mange af medlemsorganisationernes sydpartnere og udsendte arbejder i. Vi glæder os nu til sammen med medlemsorganisationerne og Udviklingsministeriet at gå i gang med implementeringen af de flotte ord.

Læs mere om strategien