Ny mulighed for støtte til danske civilsamfundsorganisationers rettighedsarbejde

03-03-20

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) lancerer en ny støttemulighed under DMRU-puljen: ToRF-vinduet (Tros- og Religionsfrihedsvinduet), der kan søges af alle danske civilsamfundsorganisationer, og ikke kun DMRU’s medlemmer. 

 

 

ToRF-vinduet har til formål at sikre beskyttelse og fremme af tros- og religionsfrihed i udviklingslandene. Gennem puljen kan medlemmer såvel som ikke-medlemmer søge om projekter op til 3 mio. kr. Derfor vil vinduet, som er finansieret af Udenrigsministeriet, også have sine egne retningslinjer, som fra dags dato er tilgængelige på DMRU’s hjemmeside. 

 

 

Ifølge sekretariatschef i DMRU, Peter Blum Samuelsen, er det nye vindue en naturlig forlængelse af de projekter, DMRU i forvejen arbejder med: ’’Vi håber som DMRU-fællesskab at kunne bidrage til, at det samlede danske civilsamfund opnår kompetencer og resultater på området, og at tros- og religionsfrihed på langt sigt bliver en indarbejdet tværgående prioritet i dansk rettighedsbaseret udviklingssamarbejde’’, siger han. 

 

Nye retningslinjer og formater  

I forbindelse med udgivelsen af retningslinjerne for Tros- og Religionsfrihedsvinduet, udgiver DMRU også en række nye ansøgningsformater, som er tilpasset vinduets formål og åbne karakter. De vil være at finde under ”skemaer og formater” under det nye menupunkt ”ToRF-vindue”.

  

 

Hvis du har brug for vejledning eller sparring, kan du kontakte følgende konsulenter: 

 

 

Daniel Nygaard Madsen 

Projektkonsulent 

Tlf: 8172 4018 

Mail: dnm@dmr.org

 

 

Karen Andersen 

Partnerskabskonsulent

Tlf: 8172 4019 

Mail: kan@dmr.org

 

 

 

Læs mere om ToRF-vinduet her.