Nye bevillinger i DMRU-puljen

04-03-20

 

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling har bevilliget 3.631.725 kroner til seks nye projekter. 

Mission Øst har fået en bevilling på 1.000.000 DKK til et fødevaresikkerhedsprojekt i Myanmar i delstaten Chin. Mara-folket, er en kristen minoritet, der oplever kronisk fødevareusikkerhed. Formålet med projektet er at forbedre deres fødevaresikkerhed, kost og forsørgelsesgrundlag gennem skovbrug, der ikke involverer træ (Non-Timber Forest Products).

Frelsens Hær har fået en bevilling på 997.725 DKK til et  projekt i Bangladesh. Det primære mål med projektet er at forbedre fødevaresikkerheden og indtægter for folk fra fattige hustande i Satkira, som er et meget fattigt område i det Syd-vestlige Bangladesh. Projektet sigter mod at mobilisere og styrke de mest sårbare gennem forbedret fødevaresikkerhed, forbedret landbrugstekniker, selvhjælpsgrupper og forbedret adgang til kvinders rettigheder. 

Assist og deres kenyanske partner, WHYUnited har fået bevilget 500.000 kr. til at øge levevilkårene hos 200 marginaliserede bondefamilier i Tharaka, Kenya, som er en del af et eksisterende børneprojekt. Projektet vil hjælpe børnene og deres familier igennem landbrugstræning og kapacitetsopbygning og vil medføre forbedrede levevilkår, bedre hushold, øget skoledeltagelse, helbredsforbedringer og forbedringer af familiernes økonomiske forhold.

Baptistkirken i Danmark og deres burundiske partner, Baptistkirken i Burundi har fået bevilget 1.000.000 kr. til at sikre 700 udsatte børn – og deres familier (4200) en bedre fremtid og højne deres værdighed gennem 1) sikre børnene skolegang, 2) sikre familierne indkomstmuligheder, gennem VSLA, medlemskab af omsorgsgrupper og indkomstskabende aktiviteter og 3) sikre at deres rettigheder overholdes gennem solide fortaleraktiviteter. Med udgangspunkt i det store diakonale arbejde kirkerne i forvejen udfører, er tværgående indsatser vedr. sundhed, ernæring og rettigheder inkluderet, så det rækker ud til lokalsamfundet og dermed involverer og inkluderer menigmand, menighed og meningsdanner. Den samlede målgruppe for projektet, der afvikles i de to vestlige provinser i Burundi, er mindst 5.000 personer, når familier og andre interessenter medregnes.

Fremtid og Håb og deres tanzanianske partner Future & Hope har fået bevilget 65.000 kr. til at Emmanuel Mwampimbe (EM), medarbejder, souschef og nuværende leder af Bethania Children Village (BCV) siden 2006, kan deltage i det Internationale kursus på Diakonhøjskolen i Århus i efteråret 2020. Fremtid og Håbs arbejde i Sumbawanga vokser. Det kalder på god ledelse både i forhold til de nu 17 ansatte i Tanzania, god og frugtbar kommunikation med de sociale myndigheder lokalt og et tæt samarbejde med bestyrelsen og baglandet i Danmark. Med deltagelse i det Internationale kursus ønsker vi at bibringe EM de nødvendige kompetencer til at fremme arbejdet blandt børnene i Sumbawanga.

Brødremenighedens Danske Mission og deres tanzanianske partner, Moravian Church Tanzania West Tanzania har fået bevilget 69.000 kr. til en partnerskabskonference. Den 22. november 2012 blev der underskrevet en partnerskabsaftale mellem BDM og Moravian Church Tanzania Western Tanzania. Denne aftale trænger til pga. store politiske ændringer, ændringer i kirkens ledelse og generelle samfundsændringer inden for den forholdsvis korte tid der er gået, at blive taget op til revision og aktualiseret. Repræsentanter fra BDMs bestyrelse vil mødes med et udvalg fra MCTWT ledelse for at evaluere på den aftale der foreligger og finde nye aspekter til styrkelse af samarbejdet som partnere. Vi anser det for meget vigtigt at fremme kirkens forståelse for den globalisering vi er udsat for, og give dem redskaber til at kunne modstå nogle af de negative sider af samme, så de får styrke og mod til at udvikle deres selvstændighed i en tid der er fuld af omvæltninger.

jazzandclassical.com