Tros- og religionsfrihed opprioriteres politisk

16-10-19

8. oktober deltog udviklingsminister Rasmus Prehn i et møde i kontaktforum for tros- og religionsfrihed, hvor også flere repræsentanter fra medlemsorganisationer og DMRU's sekretariat var til stede. Her blev de positive takter fra finanslovsforslaget fulgt op af flere positive udmeldinger fra Rasmus Prehn, som bl.a. understregede, at Udenrigsministeriet fremover vil styrke samarbejdet med trosbaserede organisationer, når det gælder arbejdet med at fremme trosfrihed i verden.

Finanslovsforslaget, som regeringen fremlagde i starten af oktober, lægger op til en fortsættelse af Enheden for tros- og religionsfriheds arbejde, samt fortsat øremærkning af midler til projekter inden for tros- og religionsfrihed på årligt 5 mio. kr. Midlerne kan søges af alle, men som noget nyt skal de administreres under DMRU-puljen.

”Det betragter vi som et skulderklap til vores puljes arbejde og vores kontinuerlige og stærke fokus på tros- og religionsfrihed,” siger DMRU’s sekretariatschef Peter Blum Samuelsen.

Men regeringen vil videre end det, understreger Rasmus Prehn: 

”Pengene, vi har afsat, er de samme, men den politiske bevågenhed er nok endnu større nu, da der virkelig er store problemer derude. Det er en vigtig indsats for Danmark også fremadrettet,” siger han bl.a. i denne artikel til Kristeligt Dagblad
 
Regeringen lægger således op til:

  • En helhedsstrategi, hvor Danmark har tros- og religionsfrihed som en del af det samlede billede, når der skal indgås nye aftaler og kontrakter med samarbejdslande.
  • Endnu større opmærksomhed og bevågenhed på sagen – også i de internationale organer som UNHRC (FN’s menneskerettighedsråd) og DEVCO (EU’s organ for internationalt udviklingssamarbejde).
  • En udvidelse til geografiske områder udover de fire forhenværende fokuslande (Iran, Egypten, Libanon og Indonesien)
  • Fortsat særligt fokus på krydsfeltet mellem kvinders rettigheder og tros- og religionsfrihed 
  • Fokus på ’responsibility to protect’ - det vil sige, stater og det internationale samfunds pligt til at beskytte borgere, herunder borgere, som forfølges på grund af tro eller overbevisning.  
  • Et bredt fokus på tros- og religionsfrihed som en rettighed, der gælder for alle. Herunder også humanister og ateister.

Og ifølge Peter Blum Samuelsen er denne måde at gå til arbejdet for tros- og religionsfrihed netop i tråd med DMRU’s tilgang til rettighedsarbejdet:

”Vi er selvfølgelig enormt glade for, at den nye minister lægger op til en videreudvikling af den eksisterende indsats. Og vi hæfter os samtidig ved, at ministeriet arbejder videre med den forståelsesramme, som vi også i DMRU har argumenteret for – nemlig at tros- og religionsfrihed er en rettighed, som skal gælde for alle uanset religiøs overbevisning,” siger han.

Han hæfter sig desuden ved det faktum, at regeringens fortsatte prioritering af området understreger en bred opbakning på tværs af Folketingets partier. En opbakning, som også var tydelig, da Danmarks strategi på området i februar, 2019 blev fremlagt i Folketinget.

Læs mere om regeringens udmeldinger om det fortsatte arbejde for tros- og religionsfrihed her:

Regeringen præsenterer sin plan for tros- og religionsfrihed (KD, 10.10.19)

Tros- og religionsfrihed skal nævnes i kontakt med andre lande (KD, 08.10.19)

Regeringen vil øge indsatsen for tros- og religionsfrihed (Sameksistens, 10.10.19) 

Trosfrihed skal være en fast del af dansk diplomati (KD, 07.10.19)

jazzandclassical.com