DMRU Orientering - April 2016

Tidligere i denne uge offentliggjorde regeringen en ny rapport om Danmarks udenrigspolitik. Taksøe-rapporten – opkaldt efter den danske ambassadør i Indien Peter Taksøe-Jensen, der af statsministeren i efteråret blev bedt om at granske dette spørgsmål – er en diger sag på godt 100 tætskrevne sider. Spændende læsning – men også lidt forstemmende og sært uambitiøs. Det er som om, det underliggende budskab er ’mindre Danmark i en større verden’. Vel skal der prioriteres og fokuseres og tages højde for nye udfordringer. Men rapportens væsentligste begrænsning ligger i, at den zoomer ind på, hvad myndighederne gør og bør gøre.

Vel er der behov for bl.a. en revideret dansk udviklingspolitik efter omfattende og ødelæggende besparelser gennemført af regeringen, hvor der som dokumenteret i en nylig rapport af Timbuktu-fonden er forsvundet mere en 40% af den fattigdomsorienterede danske udviklingsbistand på en periode på blot 15 måneder. Men oven på Taksøe-rapporten må debatten bredes ud: Hvordan kan dansk udenrigspolitik skabe bedre rammer og vilkår for den internationale virkelyst, som præger danske foreninger og virksomheder?

Hvordan kan fokus flyttes fra at administrere en stadig mere slunken ulandsbistandskasse til eksempelvis at skabe bedre vilkår for forfulgte religiøse minoriteter – ikke som en ensidig statslig opgave, der påhviler diplomater i udenrigsministeriet, men netop som inddrager de mange kræfter, der gennem mangeårigt samarbejde med trosfæller ude i verden oplever konsekvenserne af forfølgelse og undertrykkelse. 

Der er vedkommende udfordringer, som Taksøe-rapporten ikke gør nok ud af. Og læsningen af den dugfriske rapport står i kontrast til den tro og det mod på fremtiden, som kom til udtryk på DMRUs generalforsamling og seminar, som i sidste uge blev afholdt i Vejle. Her bekræftede fremmødte repræsentanter for medlemsorganisationerne deres vilje til fortsat at engagere sig i det stærke værdifællesskab, som DMRU tilbyder danske kirkelige udviklingsorganisationer. Og selvom opgaverne er mange, og de dyre og svære ord står i kø, kastede deltagerne sig også ind i debatten om de nye Verdensmål, som blev vedtaget på FNs generalforsamling sidste efterår. Hvordan kan vi sammen med sydpartnere bringe kirkelige værdier og rodfæstede erfaringer med socialt arbejde for fattige og udstødte ind i det, der ikke må ende med at blive alenlange lister med tekniske indikatorer og begrebet. Her gives ikke firkantede og endegyldige svar – men stærkt motiverende var det at opleve den uforfærdethed, nysgerrighed og tro på det kirkelige fællesskab, som deltagerne udtrykte undervejs. 

Lars Udsholt
Sekretariatsleder

Indhold