DMRU Orientering - April 2017

Den 25. – 26. april afholdt DMRU generalforsamling og heldagsseminar i Vejle. Alene ved generalforsamlingen deltog 72 repræsentanter fra i alt 22 af de 32 medlemsorganisationer. Det var nogle spændende dage, hvor vi kom vidt omkring. 

På generalforsamlingen fik vi drøftet året der gik, de nye muligheder vi ser særligt i 2018. Vi fik drøftet og godkendt en ny strategi for DMRU-fællesskabet. Endeligt besluttede vi, at DMR og DMRU skal gå videre med planerne for en sammenlægning af de to organisationer. 

Afgående formand for DMRUs bestyrelse, Tage Kleinbeck tog i sin mundtlige beretning udgangspunkt i udfordringerne efter et år med store nedskæringer, men hvor der siden sommer har vist sig nye og spændende muligheder ift. både indholdet og omfanget af vores arbejde. DMRU ser frem til, at vi i 2018 med flere midler fra Udenrigsministeriet kan igangsætte fælles læringsprojekter med medlemsorganisationerne indenfor to temaer: 

(1) vores diakonale tilgang herunder menighedsbaseret diakoni 

(2) tros- og religionsfrihed og beskyttelse af religiøse minoriteter. 

På medlemsseminaret fik vi allerede en god forsmag på forskellige tilgange omkring menighedsbaseret diakoni, men det skal understreges, at førstnævnte læringsprojekt i udgangspunktet vil være bredere end denne tilgang. DMRU glæder sig til at igangsætte disse deltagerstyrede projekter, og medlemmer kan se frem til snart høre nærmere herom. 

DMRU fik desuden ny bestyrelsesformand, og bestyrelsen består nu af: Jørgen Bøytler, formand (Brødremenighedens Danske Mission), Linda Holst Pedersen (Promissio), Anitha Tind (Apostolsk Kirkes Mission), Anders Bjørnkjær-Nielsen (Mission Afrika), Poul Michael Fanøe (OM Danmark), Hugo Martinussen (Assist) og Poul Winther Kristensen, suppleant (Afrika InTouch).  

Og sidst men ikke mindst, byder vi to nye medlemmer velkommen i DMRU-fællesskabet nemlig Youth for Christ (YFC) Danmark og Mercy Outreach Denmark. 

Læs mere om den nye strategi i dette nyhedsbrev og om sammenlægningen på DMRUs hjemmeside.  

Med venlig hilsen

Peter Blum Samuelsen, sekretariatschef

Indhold