DMRU Orientering- August 2016

I går udkom finanslovsforslaget for 2017. De gode nyheder er, at DMRU med al sandsynlighed i 2017 kan styrke sit arbejde i forhold til 2016, hvor vi blev beskåret med 37% ift. budgettet i 2015. Vedtages finansloven vil vi få en samlet bevilling på 13,3 mio. kr., hvilket svarer til en beskæring af puljen på kun 27% ift. budgettet i 2015. Det betyder, at DMRU i 2017 vil kunne bevilge flere projekter i Syd med kirker og kirkelige organisationer i centrum for udviklingsarbejdet. Det er gode nyheder, og hermed en opfordring til at begynde det forberedende arbejde og dialogen med os om nye spændende projekter. Ellers er der i finanslovsforslaget fokus på og flere penge til udvikling af privatsektor, bæredygtig vækst, myndighedssamarbejde, frihandel globalt, skrøbelige og ustabile lande, håndtering af migration og tilbagetagelse. Og det store spørgsmål er, om færre udgifter til asylmodtagelse i 2017 vil betyde flere penge til reel bistand i 2017.   

Der sker mange forandringer i dansk udviklingsbistand i disse dage. Hen over sommeren har DMRU arbejdet med at give sit besyv med i udviklingen af den ny Udviklingspolitisk og Humanitær Strategi, som blev lanceret i udkast ved Folkemødet på Bornholm den 18. juni. I min kommentar i Kristelig Dagblad den 4. juli 2016 skriver vi, at regeringens fokus på vækst ikke kan stå alene: ”Verden er i dag præget af et stigende omfang af voldelige konflikter, flygtningestrømme og ustabilitet. Og selvom Danmarks indsatser i udviklingslandene kan være med til at skabe bedre vilkår for lokalt erhvervsliv og dansk handel og derved mindske presset på de europæiske grænser, så bør en ny dansk strategi ikke glemme, at udviklingsarbejdet først og fremmest handler om mennesker; hele mennesker, der skal have mulighed for bedre liv.” 

Hos DMRU tror vi på, at mennesker har brug for mere end vækst. De har brug for et sted at høre til og noget at tro på. Koblingen mellem det kirkeligt og værdibaserede arbejde som kernen og konkrete fattigdomsbekæmpende aktiviteter skaber bæredygtig udvikling og bør være en vigtig del af Danmarks ambition om at arbejde med Verdensmålene og afskaffe fattigdom i 2030. Hvis vi skal nå de 17 ambitiøse Verdensmål, må alle inddrages – også religiøse ledere og kirkerne. Kun med deres inddragelse kan vi for alvor nå målene om fred, forsoning, sikkerhed og stabilitet. Derfor vil DMRU fortsat arbejde med at italesætte værdien af det kirkelige udviklingsarbejde overfor den danske offentlighed og politikere. 

I de kommende måneder, vil vi i DMRU opfordre medlemsorganisationer og andre interessenter til at tænke med i udviklingen af en ny strategi for DMRUs fremtidige fokus og retning. Strategien skal ligge klar til behandling ved næste års generalforsamling. Læs mere herom her i DMRU Orientering under Kort nyt fra bestyrelsen. 

Peter Blum Samuelsen, 
Sekretariatschef 

Indhold