DMRU Orientering - Juni 2016

Tusind tak for en varm velkomst ved receptionen den 20. juni på Diakonissestiftelsen! Der var et overvældende fremmøde fra medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og donorer. Her er lidt af det, jeg delte ved receptionen. Først og fremmest er jeg berørt af, hvor stor en sag vi er samlet om, og hvor betydningsfuldt det kirkelige udviklingsarbejde er og har været gennem flere hundrede år. 

Jeg har arbejdet internationalt både i konsulentbranchen og i FN- og NGO-regi, og der er intet sted jeg er stødt på partnerskaber som i det trosbaserede arbejde. Her kan man bygge på en fælles vision og værdi på tværs af kulturer og verdensdele. Og det virker. Langt den største del af befolkningen i udviklingslandene er religiøse, og de lytter til deres ledere og til de organisationer, de kan identificere sig med. 

Det virker, når trosbaserede organisationer i syd kan tale ind i en religiøs kontekst og konflikt med forståelse og respekt og dermed fremmer fred og forsoning. Det kan dæmme op for den ekstremisme og flygtningestrøm, som der står så meget frygt omkring. Et eksempel er forsoningsprocessen i Sydafrika, som jeg selv bevidnede under vores 10 år lange udstationering umiddelbart efter apartheids fald. 

Jeg har et håb at om, at DMRU i stigende grad vil arbejde med religion og udvikling mere bredt langt uden for de kirkelige organisationer. Og vi er allerede i gang. Her i juni, har vi været med til at stifte et netværk for organisationer, der arbejder med religion og udvikling, hvor også muslimske organisationer og menneskerettighedsorganisationer deltager. Her er vi inde på noget særligt. 

Jeg har også et håb om, at vi i DMRU for alvor kan udfolde vores særlige kompetence til at styrke og hjælpe de helt små organisationer og det bredere folkelige engagement i udviklingsarbejdet både i og uden for det kirkelige felt. Det har vi i DMRU bl.a. fået god erfaring med gennem puljen for Genbrug til Syd, hvor græsrødder er aktivt engageret i at sende containere afsted til ulande.

Udviklingspolitisk og humanitær strategi

Det er en svær tid for danske udviklingsorganisationer, og der er brug for nytænkning i forhold til indholdet i vores arbejde, samarbejdsrelationerne og selve finansieringen. Det er for alvor kommet til udtryk i det udkast til ny udviklingspolitisk og humanitær strategi, som lige er blevet lanceret af regeringen på Folkemødet på Bornholm. Her er trosbaseret arbejde desværre ikke så meget som nævnt med et ord. 

DMRU har forfattet en kronik, som vil komme ud i den nærmeste tid, hvor vi slår til lyd for, at ”udvikling handler om mere end vækst”, og at de ideer, der startes i kirker og kirkelige organisationer bæres videre af deres ledere langt uden for kirkens mure. Fred, forsoning, sikkerhed og stabilitet kan kun opnås ved inddragelse af religiøse ledere og kirkerne i verdens brændpunkter. 

Den nye udviklingspolitiske og humanitære strategi er i høring frem til 5 august, og DMRU vil bl.a. sammen med en række andre organisationer i netværket for religion og udvikling indsende et høringssvar. Vi vil også søge at få udviklingsordførerne i tale. Jeg vil derfor opfordre medlemsorganisationer og andre interesserede til at sende jeres tanker og input til DMRU, så vil vi vende tilbage med forslag til inddragelse. 

Peter Blum Samuelsen, sekretariatschef

Indhold