DMRU Orientering - Maj 2017

Nu starter DMRU forberedelserne af to større fælles læringsprojekter for DMRs og DMRUs medlemsorganisationer med fokus på hhv.  lokal menighedsbaseret diakoni og tros- og religionsfrihed i udviklingsarbejdet. Medlemsorganisationer, der deltager i disse projekter, kan få adgang til finansiering til udvikling af deres arbejde inden for disse temaer.
 
Forberedelserne starter med et medlemsmøde den 8. juni kl. 10.00 – 15.00 i Odense (se invitationen til medlemsmødet her (LINK)). Her vil vi sammen afklare erfaringer, behov, kapacitet og udviklingsmuligheder, der kan lede os frem til indhold, mål og metode for læringsprojekterne, så de kan blive til størst mulig gavn for medlemsorganisationerne.
 
De nye læringsprojekter er et udtryk for, at DMRU-fællesskabet, jfr. den nye strategi, ønsker at være et center for videns- og kapacitetsudvikling til gavn for medlemmerne. Derudover har Udenrigsministeriet udtrykt, at man i 2018 ønsker at give DMRU øget finansiering til at igangsætte egne projekter, der kan understøtte medlemmernes arbejde i Syd bl.a. ift. tros- og religionsfrihed.
 
Vi vil arbejde videre med temaet om menighedsbaseret diakoni, da der med kirkens tilstedeværelse overalt findes et enormt potentiale og mange uudnyttede ressourcer, som kirker og trosbasserede organisationer lokalt kan bringe ind i udviklingsarbejdet. Det handler fx om, hvordan kirkelige ledere lokalt kan være en stemme for forandring, og om hvordan man bedre lokalt kan udfolde en diakonal tilgang med fokus på forsoning, forvandling og myndiggørelse.
 
Det andet tema er tros- og religionsfrihed, som er en integreret del af det rettighedsbaserede udviklingsarbejde, som DMRU i mange år har søgt at fremme. Du kan læse mere om arbejdet med tros- og religionsfrihed i dette nyhedsbrev. Det er en voksende problemstilling og en række partnerorganisationer udfører deres arbejde i områder præget af manglende tros- og religionsfrihed. Der er behov for et øget fokus på dette område, og vi håber at kunne gøre temaet til en tværgående prioritet i vores udviklingsarbejde.

Med venlig hilsen

Peter Blum Samuelsen, sekretariatschef