DMRU Orientering - Marts 2016

I Politikens kronik mandag den 28. marts beretter Biskop Steen Skovsgaard om sin involvering i møder i København, Wien og Cairo i forbindelse med Muhammedkrisen for ti år siden. Mens han anerkender udenrigsministeriets interesse for den gang i 2006 at trække på religiøse aktører og deres kompetencer, beklager han den aktuelle ’frygt for at religion skal komme til at styre samfundet’. Og han slutter med at sige, at ’hvis religionerne er en del af problemet, så er de nødvendigvis også en del af løsningen’. 

Fine og nødvendige pointer fra Lolland Falsters biskop i en tid, hvor medier og politikere føler sig kaldet til hæsblæsende markeringer og hastige snuptagsløsninger, når man konfronteres med udfordringer vedrørende religionens rolle i samfundsudviklingen, som den lille katekismus for profileringsivrige debattører ikke lige rummer nemme one-liners svar på.

I DMRUs medlemskreds rummes betragtelig erfaring og fortrolighed med religioners rolle i menneskers hverdagsliv og livsværdier. Når vi undertiden som undertegnede bliver lidt trætte og mismodige over den dagsaktuelle debat, fristes vi til med et beklagende suk at bekræfte fordelene ved ikke at være en del af det politiske parnas. Men hvor det politiske landskab ofte synes – som Steen Skovsgaard skriver – at reagere med berøringsangst overfor religion og religiøse mennesker, må vores svar ikke spejle dette i en tilsvarende ligegyldighed. I stedet må vi frem på banen – i et forsvar for religionsfrihed og i et arbejde for en større anerkendelse af religionens betydning for fattige menneskers værdier og livsvilkår

Lars Udsholt
Sekretariatsleder

Indhold