DMRU Orientering - November 2016

Så kom nyheden om at vi har fået ny udviklingsminister. Det er ikke et nyt navn, men kendte Ulla Tørnæs, den tidligere længst siddende minister på posten, fra 2005 til 2010. Der er ingen tvivl om at det er et plus for det danske ulandsmiljø, at vi nu har en egentlig udviklingsminister, med den position det giver til området. DMRU ønsker erfarne Ulla Tørnæs velkommen på posten!

Noget af det vi husker Ulla Tørnæs for, er det fokus, hun havde på at styrke verdens kvinder, og så den omfattende og inkluderende revision af Civilsamfundsstrategien i 2007-2008, som hun stod for. Nu bliver det hendes første opgave at bringe Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi i hus. Det er en strategi, som bl.a. lægger vægt på de mange mindre foreningers frivillige udviklingsarbejde. Det ser vi frem til.

DMRU konstaterer med glæde, at den seneste reviderede version af udviklingsstrategien har indført ordene ”trosbaserede organisationer” som foreslået af DMR og DMRU. Samtidig er ”indsatser for inter-religiøs dialog” nu også kommet med i strategien. Det er også værd at notere, at det helt nye regeringsgrundlag ligesom det tidligere ønsker et særligt fokus på styrket internationalt samarbejde for at beskytte forfulgte kristne minoriteter.

Tørnæs møder op i udenrigsministeriet efter de omfattende milliardbesparelser i hjælpen til verdens fattige nationer allerede er foretaget. Med aftalen om ny finanslov falder niveauet for dansk udviklingsbistand i 2017, mens den samtidig skal dække endnu flere udgifter i Danmark. I den endelige finanslov afsættes 0,7 procent af BNI til udviklingsbistand i 2017, hvilket svarer til ca. 15 milliarder kroner. Dermed er ulandsbistanden ca. 210 millioner kroner lavere, end hvis bistandsprocenten var blevet fastholdt som i 2016. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i DMRU er stærkt utilfredse med den udvikling, som vi ikke mener afspejler en nation med kristne værdier om næstekærlighed og omsorg for de fattigste.

Udviklingen viser klart hvor vigtigt det er, at vi som DMRU fællesskab har en klar strategi for vores fremtidige arbejde, herunder især hvordan vi skal fremme det særegne ved det kirkeligt udviklingsarbejde, og hvordan det skal finansieres. DMRU afholder derfor et medlemsmøde i Århus og København hhv. den 4. og 5. januar og med fokus på udviklingen af ny strategi. Efter medlemsmøderne i januar og en lang række interviews med interessenter vil DMRU afholde et strategiinternat for bestyrelse og medarbejdere. Et strategiudvalg vil herefter udforme den konkrete strategi, der vil komme i høring hos medlemsorganisationer i februar. Vi håber, at alle vil byde ind, så vi sammen kan forme retning og indhold for det fremtidige arbejde DMRU skal udføre.

Peter Blum Samuelsen
Sekretariatschef

Indhold