DMRU Orientering - Oktober 2015

Samarbejde på trods – eller på grund af?

I den hjemlige debat trives mange forestillinger om religionens betydning ude i verden. Ikke sjældent kan man få indtryk af, at religiøse modsætningsforhold udgør kimen til ødelæggende strid og konflikt. Derfor er det opløftende, når DMRU – som min kollega Mette Schmidt beretter i dette nyhedsbrev – konstaterer, at stort set alle DMRU støttede projektaktiviteter inddrager grupper fra flere trossamfund. Denne ’diapraksis’ demonstrerer et lokalt fællesskab og en tillid til hinanden, som langt overskygger mistanke og ukendskab til ’de andre’.

Alligevel kan vi helt sikkert gøre mere. For et er det helt praktiske samarbejde i forbindelse med et udviklingsprojekt. Men Mettes eksempler i klummen inspirerer til i højere grad at bruge projektaktiviteterne som afsæt for en samtale. En frugtbar religionsdialog om forskelle og ligheder på tværs af de respektive trossamfund. Det fordrer både selverkendelse og nysgerrighed: indsigt i egen motivation og religiøst inspirerede værdier som f.eks. når DMRU og medlemsorganisationerne sætter international diakoni og integral mission på dagsordenen. Og nysgerrighed efter at forstå hvilke motiver, der ligger bag det udviklingsengagement, som andre lokale trossamfund udviser verden over. Ofte oplever vi faktisk, at medborgere fra andre trossamfund kan være tøvende overfor udviklingsprojekter, der ikke rummer plads til spirituelle og ikke-materielle dimensioner. Mens at man omvendt føler sig tryg ved projektaktiviteter som gennemføres af andre trossamfund – netop fordi disse ofte vil rumme en mere holistisk forståelse af menneskelivet.

God læselyst!

Lars Udsholt
Sekretariatsleder
DMRU

Indhold