DMRU Orientering - Oktober 2016

I sidste nummer af DMRU Orientering fortalte vi lidt om den strategiproces, som DMRU er i gang med. Vi har allerede interviewet mange interessenter og samarbejdspartnere, og jeg gælder mig selv til at besøge en række medlemsorganisationer i den nærmeste tid.

I de interviews vi laver, kan vi aflæse nogle af de seneste tendenser. Der er stor interesse for de nye Verdensmål og hvordan mission kan tage nye former f.eks. gennem netværk, syd-syd relationer, og fortalerskab. Og der er interesse for nye muligheder for finansiering og partnerskaber.

Vi skal i den forbindelse også takke for særdeles brugbare input fra medlemsorganisationerne, som flittigt har udfyldt spørgeskemaer i forbindelse med DMRU-puljens brugerundersøgelse og for de mange konstruktive forslag til fremtidige prioriteringer af projekter, hvilket også giver et solidt strategisk input.

Hos DMRU oplever vi i øjeblikket, at det danske NGO-miljø er præget af andet end Verdensmålene og de internationale tendenser i udviklingsarbejdet. Den danske udviklingsbistand er under hastig forandring, og Udenrigsministeriet har fokus på en såkaldt interessebaseret tilgang. De større organisationer med rammebevillinger over finansloven skal, for at kunne bevare en større årlig bevilling fra Udenrigsministeriet, dokumentere, at de falder ind under Udenrigsministeriets prioriteter på en række områder. Det er en ny stil i det ellers meget fleksible system vi har i Danmark.

Samtidig skal puljeorganisationer som DMRU være det ”fristed”, hvor mindre organisationer og dem, som ikke falder ind under Udenrigsministeriets særlige prioriteter, kan opnå finansiering.  Man ønsker at puljerne skal fremme adgang og forenkling sådan som bl.a. DMRU har arbejdet med det igennem mange år.

Det er en spændende tid og der er mange strategiske forandringer, som fylder. Vi glæder os derfor rigtig meget til at tale mere med medlemsorganisationer, interessenter og samarbejdspartnere om alt dette i den igangværende strategiproces for DMRU.

Peter Blum Samuelsen
Sekretariatschef

 

Indhold