DMRU Orientering - September 2016

I foregås kom jeg hjem fra monitoreringsrejse til Nepal. Her besøgte jeg nødhjælpsarbejde dygtigt udført af Mission Øst, Aktive Kristnes Omsorgsarbejde og International Aid Services. Det var en stor fornøjelse at se, hvordan vi kan reagere hurtigt og effektivt på akut opståede kriser og katastrofer, fordi vi er til stede, hvor andre organisationer sjældent når ud, når krisen rammer, og fordi vi nyder stor opbakning og legitimitet hos lokalbefolkningen. 

Det ord, som bedst sammenfatter det indtryk, jeg fik ved mødet med lokalbefolkningen er ordet ”håb”. Håb er det, som får os til at kæmpe og se fremad mod nye muligheder. Har vi ikke håbet, så falder det hele sammen, og vi ser nedad og kan ikke finde vejen til en bedre fremtid. Da nødhjælpen nåede frem i Nepal efter de store jordskælv i 2015 og de store oversvømmelser og jordskred i 2014, var vi i stand til at genrejse håbet hos de mennesker, som mistede alt. De fortæller, at de fik nyt mod og oplevede, at de ikke var glemt og at de fik det de trængte allermest til: rent vand, mad, toiletter, telte m.v. Det er det håb, vi bringer med nødhjælpen, men så sandelig også med det efterfølgende og nødvendige udviklingsarbejde samt det budskab, som kirken også bringer parallelt med hjælpearbejdet. 

Håb er blot et blandt mange ord, som vi kan sætte på resultatet af det kirkelige hjælpearbejde i udviklingslande. Der er noget særligt ved det arbejde, der udføres af trosbaserede organisationer. Det handler om fremgangsmåde, lokal tilstedeværelse, folkelig forankring m.v., som betyder, at vi har en berettigelse, og ofte bliver en vigtig partner for donorer og lokale myndigheder. 

Men vi skal også følge med, når verden forandrer sig, og spillereglerne byder på nye former for partnerskaber, finansieringsformer og strategier. ”Verden hænger sammen”, var titlen på DMRU medlemsseminaret i april sidste år, og vi fik en god debat om de nye tendenser som f.eks. globalisering, migration og religionens betydning i udvikling. Vi må spørge os selv: Hvordan skal vi navigere i dette omskiftelige farvand, og hvordan kan vi sammen fortsat gøre en forskel som trosbaserede organisationer? 

Svarene på de spørgsmål søger DMRU at finde gennem udviklingen af en ny strategi for vores fremtidige samarbejde. Hvordan kan vi styrke et fælles værdigrundlag, ekstern kommunikation, fundraising, religionsdialog, diapraksis og samarbejdet mellem trosbaserede organisationer. Der er tale om en længere proces, hvor vi håber på en solid medlemsindflydelse i hele forløbet frem til at den endelige strategi vil blive godkendt på generalforsamlingen den 25. april 2017. 

Læs mere om planen for strategiprocessen nedenfor. 

Med venlig hilsen

Peter Blum Samuelsen, Sekretariatschef

Indhold