DMRU Orientering - September 2017

Velkommen til DMRU Orientering, september 2017. I denne måneds nyhedsbrev kan du læse om et nyt oplysningsinitiativ fra DMRU i samarbejde med Dansk Handicaporganisation og Dansk Ungdoms Fællesråd, få en opdatering fra sammenlægningsudvalget og lære mere om Månedens Organisation: Projekt U-landshjælp til Selvhjælp. Derudover skriver DMRUs sekretariatschef Peter Blum Samuelsen om debatten vedrørende tros-og religionsfriheds - både i nyhedsbrevet her og i en kronik i Kristeligt Dagblad - og vi sætter spot Mission Afrikas besøg fra det afrikanske kontinent.


God læselyst!

Indhold