Partnerskaber

Partnerskabstænkningen er et vigtigt fundament og står stærkt i DMRUs arbejde. En stor del af DMRUs medlemsorganisationer har mangeårige partnerskaber med kirker i syd. Andre partnerskaber med nyetablerede kirker og organisationer i syd er yngre. Men alle DMRUs medlemsorganisationer og partnere er del af et kristent fællesskab, hvor 'gamle' kirker har lagt grundlaget for 'nye' kirker, og hvor de har fulgtes ad som partnere.

DMRU og medlemsorganisationerne ønsker at videreudvikle disse partnerskaber, således at både medlemsorganisationer og samarbejdspartnerne tager ved lære af indhøstede erfaringer, positive som negative. Medlemsorganisationerne og partnerne skal frit kunne udfordre, rose og kritisere hinanden, og medlemsorganisationerne vil arbejde for, at negativ økonomisk og anden afhængighed mindskes mest muligt.

DMRU har udviklet en partnerskabsstrategi med følgende fem principper for "det gode partnerskab":

  • Udvikling af fælles værdier og fælles vision for at række ud til fattige og marginaliserede styrker partnerskabet
  • Langvarige partnerskaber gavner det fælles arbejde
  • Gensidighed er at lære fra hinanden og anerkende hinandens bidrag
  • Godt partnerskab fordrer ligeværdig indflydelse på strategiske beslutningsprocesser
  • Partnerskaber mellem nord/syd kan hjælpe hinanden med fælles fokus på ansvarlig og synlig administration